Wdrożenie ISO 45001 w firmie PYŚ-TRANS

Wdrożenie ISO 45001 w firmie PYŚ-TRANS. (2020-03-10)


Z ogromną przyjemnością Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP ma zaszczyt poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy kolejne wdrożenie ISO 45001. Celem projektu było dostosowanie funkcjonującego w Organizacji Systemu Zarządzania BHP zgodnego z OHSAS 18001:2007 do wymagań nowej międzynarodowej normy ISO 45001:2018. Projekt obejmował swoim zakresem zarówno prace doradcze i szkoleniowe jak również działania związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji systemowej.


W ramach zrealizowanego projektu nasz Konsultant dokonał identyfikacji i oceny zgodności z przepisami prawa z zakresu BHP, określił kontekst Organizacji (strony zainteresowane i ich wymagania oraz zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne z punktu widzenia zgodności i skuteczności systemu) oraz przeprowadził wraz z kadrą ocenę ryzyka i szans, zaktualizował obecną w przedsiębiorstwie dokumentację systemu zarządzania BHP, wsparł Organizację w realizacji audytu wewnętrznego oraz przeglądu systemu zarządzania. Organizacja mogła również liczyć na nasze wsparcie merytoryczne w trakcie audytu jednostki certyfikującej, który zakończył się pozytywnym wynikiem.

W ramach realizowanego przez naszego Konsultanta projektu przeprowadziliśmy również szkolenie dla pracowników, którego celem było zapoznanie uczestników nowymi regulacjami systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001.


Przeprowadzenie wszystkich powyższych działań zakończyło wdrożenie ISO 45001 u naszego kolejnego Klienta.


Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!


Firma Burzyński Wojciech PYŚ-TRANS oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości płynnych, systemy oczyszczania oraz wywóz szamba. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Radzanowo – Dębniki w województwie mazowieckim.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dotyczących ISO 45001:

 • Kompleksowe projekty wdrożeniowe lub dostosowawcze (wdrożenie ISO 45001).
  czytaj więcej …

 • Usługi dotyczące utrzymywania systemów zarządzania BHP w trybach stałym lub zadaniowym (cel: utrzymanie wdrożonego systemu ISO 45001).
  czytaj więcej …

 • Szkolenia z zakresu normy ISO 45001.
  czytaj więcej …

 • Audyty pierwszej (audyty wewnętrzne) i drugiej strony (audyty dostawców) z zakresu zgodności z wymaganiami normy ISO 45001.
  czytaj więcej …


Back to Top