Bezpieczeństwo informacji ISO 27001 na kanale “O programach lojalnościowych nocą” – udział w roli eksperta.

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001 na kanale “O programach lojalnościowych nocą”
– udział w roli eksperta. (2021-05-25)


Niezmiernie miło nam jest poinformować, iż Prezes Zarządu Malon Group Sp. z o.o. Pan Rafał Malon był gościem na kanale eksperckim spółki i360 “O programach lojalnościowych nocą”.


i360 Sp z o.o. to wiodący dostawca usług profesjonalnego zarządzania programami lojalnościowymi B2C oraz motywacyjnymi B2B. Na swoim kanale YouTube O programach lojalnościowych nocą Organizacja wraz z szeregiem ekspertów, którzy mają przyjemność być gośćmi programu, w niezwykle rzeczowy i dociekliwy sposób zgłębia, pośrednio i bezpośrednio, zagadnienia związane z programami lojalnościowymi i motywacyjnymi. Na kanale można znaleźć wywiady z ekspertami z różnego typu branż, których celem jest zaprezentowanie szerszej publiczności: możliwości wykorzystania oraz zastosowania programów lojalnościowych w różnych gałęziach gospodarki oraz z perspektywy różnego typu działów firmy; aspektów prawnych oraz technicznych programów lojalnościowych, badań rynku programów lojalnościowych oraz komentarzy ekspertów itp.


Ze względu na wielowymiarowe podejście do zagadnienia, jako temat najnowszego odcinka zostało poruszone Bezpieczeństwo informacji programów lojalnościowych. Nasze zaproszenie było związane nie tylko pozycją Malon Group na rynku, jako jednego z wiodących dostawców usług doradczych i szkoleniowych z obszaru m.in. Bezpieczeństwa Informacji, ale również ze względu na trwającą od kilku lat bezpośrednią współpracę ze spółką i360, w której przedmiotowy system mieliśmy przyjemność wdrażać i nad którym to systemem stale prowadzimy nadzór. Zaproszenie nas w roli eksperta uznajemy więc jako najlepszą rekomendację oraz świadectwo zaufania i satysfakcji z świadczonych przez nas usług.


W ramach odcinka ISO /IEC 27001 Bezpieczeństwo informacji programów lojalnościowych zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak: skróty związane z funkcjonującymi normami i standardami; rola bezpieczeństwa informacji w programach lojalnościowych oraz wykorzystywanym w ich ramach oprogramowaniu; główne składowe systemu bezpieczeństwa informacji; cel audytów bezpieczeństwa informacji; rola i zastosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w Organizacji; proces wdrożenia, certyfikacji i doskonalenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.


Ze względu na ogromny rozwój technologii informatycznej, a co za tym idzie pojawiających się w każdej dziedzinie życia prywatnego oraz działalności biznesowej ilości danych i informacji, a także występujące w coraz większej częstotliwości incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, tematyka bezpieczeństwa informacji oraz konieczność zapewnienia ich dostępności, integralności oraz poufności staje się wyzwaniem dla coraz większej ilości przedsiębiorstw. Dlatego z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą tematyka oraz potrzebę zapewnienia jasnych procedur funkcjonowania Organizacji również w tym obszarze.


Zapraszamy do obejrzenia wywiadu:
Zachęcamy do odwiedzenia kanału firmy: i360 “O programach lojalnościowych nocą” na YouTube i zapoznania się z całością udostępnionego na kanale materiału TUTAJ

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji ISO 27001:


Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych wsparciem dotyczącym systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001: KONTAKT

Back to Top