Certyfikat RSPO dla firmy Apack Sp z o.o.

Certyfikat RSPO dla firmy Apack Sp z o.o. (2021-04-06)


Cóż za pracowity rok, a to dopiero początek… Mamy już kolejny certyfikat przyznany naszemu klientowi w 2021.


Firma Apack Sp. z o.o., oferująca usługi logistyczne i magazynowe w zakresie co – packingu i konfekcjonowania produktów z branży FMCG wraz z dystrybucją materiałów promocyjnych, uzyskała pozytywną rekomendacje niezależnej jednostki certyfikującej, tym samym uzyskując certyfikat RSPO.


Chcielibyśmy podziękować kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do wdrożenia wymagań standardu certyfikacji łańcucha dostaw RSPO.


Gratulujemy sukcesu!


W lutym, nasi konsultanci rozpoczęli prace szkoleniowe i konsultacyjne przy projektowaniu i wdrożeniu wymagań standardu certyfikacji łańcucha dostaw RSPO w firmie Apack Sp. z o.o. Nasze działania miały na celu kompleksowe przygotowanie Organizacji do audytu niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzającego zgodność funkcjonującego systemu z wymaganiami standardu RSPO. W ramach projektu poza standardowymi konsultacjami zrealizowane zostały szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników funkcyjnych z zakresu wymagań i nowych regulacji systemu RSPO.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług związanych ze standardem RSPO:


Back to Top