Sachs Trans International Sp. z o.o. z wdrożonym i certyfikowanym systemem bezpieczeństwa TAPA TSR Level 1

Sachs Trans International Sp. z o.o. z wdrożonym i certyfikowanym systemem bezpieczeństwa TAPA TSR Level 1 (2021-04-16)


Coraz więcej międzynarodowych firm spedycyjnych świadczących usługi związane z przewozem produktów high-tech oraz innych ładunków wysoko cennych, dostrzega potrzebę wprowadzenia coraz to bardziej rygorystycznych procedur bezpieczeństwa.


W odpowiedzi na rosnące zagrożenia (m.in.: kradzieże, uszkodzenia towarów czy akty terroru) został opracowany zbiór standardów bezpieczeństwa TAPA TSR, koncentrujących się na zminimalizowaniu potencjalnego ryzyka poprzez wdrożenie konkretnych rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych oraz procesów administracyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa przewożonych i magazynowanych towarów.


W ramach projektu przeprowadzone zostały między innymi: audyt wstępny, przeprowadzone zostały działania doradcze w zakresie niezbędnych do wdrożenia zabezpieczeń fizycznych oraz stosowanego systemu śledzenia i systemów alarmowych, określona została metoda oceny ryzyka tras, przygotowane zostały stosowne procedury i plany reakcji na sytuacje zwiększające ryzyko dla bezpieczeństwa ładunku oraz przeprowadzone zostały stosowne szkolenia. Na zakończenie po przeprowadzonej weryfikacji, że wszystkie wymagania TAPA TSR zostały już wdrożone firma poddała się niezależnej certyfikacji.


Przyznany certyfikat, potwierdzający zgodność systemu z wymaganiami TAPA TSR określonymi dla poziomu 1, jest owocem wspólnej pracy konsultantów MALON GROUP oraz całego zespołu Sachs Trans International. Dziękujemy za miłą atmosferę podczas realizacji projektu i gratulujemy sukcesu.


Sachs Trans International Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie to kolejna polska firma transportowa, która, przy pomocy naszych konsultantów, wdrożyła wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego i otrzymała pozytywną rekomendację jednostki certyfikującej, tym samym zdobywając certyfikat TAPA TSR, jako dowód najwyższej jakości świadczonych usług, wiarygodności oraz dbałości o powierzone mienie.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług związanych z systemem bezpieczeństwa zgodnym z wymaganiami standardów TAPA.

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wymagań TAPA TSR: KONTAKT

Back to Top