Prace nad SZJ w Archimedes S.A.

Jest nam przyjemnie poinformować, iż w czerwcu 2018 roku zakończyły się prace nad Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie Archimedes S.A.

 

Ostatecznym celem realizacji niniejszych prac było zapewnienie zgodności funkcjonującego już w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzenia Jakością z nową normą ISO 9001:2015.

 

Chcielibyśmy podziękować za trud i zaangażowanie kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników biorących udział w procesie doskonalenia systemu.

 

Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu to firma z bogatą historią i długoletnim doświadczeniem zajmująca się projektowaniem, produkcją
i dystrybucją narzędzi pneumatycznych.

 

Prace nad SZJ w Archimedes S.A.
Oceń nasz artykuł
Back to Top