Bezpieczeństwo informacji – standard ISO zapewni, że nasze PINy są bezpieczne (2011-05-20)

Bezpieczeństwo informacji – standard ISO zapewni, że nasze PINy są bezpieczne. (2011-05-20)


Ile razy i w ilu miejscach użyłeś dzisiaj swojego PINu? Aby zagwarantować , że integralność danych chroniona jest w trakcie każdej transakcji, Organizacja ISO zaktualizowała standard zawierający wymagania dla zarządzania i bezpieczeństwa numeru PIN (ISO 9564-1).


Jakie jest zastosowanie Międzynarodowego Standardu dla zarządzania numerem PIN? Standard pomaga chronić numery identyfikacyjne używane do identyfikacji posiadacza karty przed nieuprawnionym ujawnieniem, czy niewłaściwym użyciem w każdym miejscu na świecie. W ten sposób pomaga minimalizować ryzyko oszustwa dokonanego poprzez korzystanie z elektronicznych systemów transferu pieniędzy.


Mark Sutton, Przewodniczący podkomitetu ISO opracowującego standard wyjaśnia: “Cykl życia numeru PIN może być długi, a w jego trakcie PIN może być używany w wielu rożnych krajach, bankomatach, sklepach lub online. Dlatego w każdym momencie powinno się zapewnić jego poufność, zarówno w trakcie transakcji online, jak i offline, od momentu jego ustanowienia, aż do jego dezaktywacji”


ISO 9564-1:2011, Financial services – Personal Identification Number (PIN) management and security – Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card based systems , określa zasady i techniki zapewniające minimalne środki bezpieczeństwa wymagane dla skutecznego międzynarodowego zarządzania numerem PIN. Środki te mają zastosowanie do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i ochronę numeru PIN – podczas jego wytwarzania, wydawania, stosowania oraz dezaktywacji.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001 w obszarach:

Źródło:

  1. Opracowano na podstawie: “ISO standard makes sure that PINs are secure www.iso.org, 2011.05.04

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem tekstu dostępnego na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.
Back to Top