System bezpieczeństwa informacji – tworzenie kopii zapasowych

System bezpieczeństwa informacji – tworzenie kopii zapasowych (2015-03-04)


Bezpieczne przechowywanie i ochrona danych wymaga większego wysiłku w porównaniu do zwykłego tworzenia kopii zapasowych w systemie. Nowa norma międzynarodowa dotycząca bezpieczeństwa przechowywania danych zapewni pełną ochronę cennych informacji w Państwa organizacji.


Dane organizacji są jednym z najważniejszych rodzajów kapitału. Bezpieczne oraz efektywne ich przechowywanie staje się ekonomiczną i prawną koniecznością. Jednak proces zarządzania w tej dziedzinie nie kończy się na bezpiecznym przechowywaniu informacji. Obejmuje on także szereg zagadnień dotyczących dostępu do informacji i jej przekazywania za pośrednictwem różnego rodzaju nośników i urządzeń.


Norma ISO/IEC 27040:2015 Technika informatyczna- Techniki bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo przechowywania danych (ISO/IEC 27040:2015 Information technology – Security techniques – Storage security) zapewnia wytyczne dla efektywnego zarządzania w zakresie bezpieczeństwa od etapów planowania i projektowania kończąc na etapach wdrażania i tworzenia dokumentacji. Obejmuje ona wytyczne dotyczące zmniejszenia do minimum ryzyka naruszenia bezpieczeństwa lub uszkodzenia danych, uwzględniając nowe technologie i złożoność łączności. Norma ta wspiera wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 (Technika informatyczna- Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).

 

Norma ISO/IEC 27040:2015 ma na celu:

  • zwrócić szczególną uwagę na specyficzne zagrożenia

  • pomóc organizacjom zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych

  • zapewnić podstawę dla przeprowadzenia audytu, projektowania i przeglądów kontroli bezpieczeństwa przechowywania danych

Zakupu normy ISO/IEC 27040:2015 mogą Państwo dokonać w sklepach PKN (www.pkn.pl) lub ISO (www.iso.org).

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu bezpieczeństwa informacji w obszarach:

Źródło:
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1926 (2015-01-13)


Back to Top