Bezpieczeństwo żywności. Nowe narzędzie kontroli zagrożeń dla wytwarzających żywność opublikowane przez ISO

Bezpieczeństwo żywności. Nowe narzędzie kontroli zagrożeń dla wytwarzających żywność opublikowane przez ISO. (2010-03-23)


Tysiące wytwórców żywności na całym świecie wyczekuje korzyści związanych z opublikowaniem nowego dokumentu z serii ISO 22000, zaprojektowanego po to, by zapobiegać i kontrolować zagrożenia bezpieczeństwa żywności.


Specyfikacja techniczna Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego – ISO/TS 22002-1:2009, Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing, określa programy warunków wstępnych, potrzebnych do produkcji bezpiecznych wyrobów i zapewnienia, iż żywność ta jest bezpieczna dla człowieka. Specyfikacja przeznaczona jest do stosowania w połączeniu lub jako wsparcie dla standardu bezpieczeństwa żywności ISO 22000:2005, który zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


Nowa specyfikacja techniczna ma ogromny potencjalny wpływ, jako że co najmniej 8206 organizacji w 112 krajach zostało niezależnie scertyfikowanych na zgodność z ISO 22000:2005 do końca 2008r. (…)


ISO/TS 22000-1 zawiera wymagania dla ustanawiania, wdrażania i utrzymywania programów warunków wstępnych opracowanych, aby pomóc wytwórcom żywności kontrolować:

  • prawdopodobieństwo wprowadzenia zagrożeń bezpieczeństwa żywności dla produktu poprzez środowisko pracy,

  • biologiczne, chemiczne i fizyczne zakażenie produktu, włączając zakażenie krzyżowe między produktami,

  • poziomy zagrożenia bezpieczeństwa żywności w produkcie i środowisku przetwarzania produktu.

Nowa specyfikacja techniczna stosuje się do wszystkich organizacji zaangażowanych w fazę wytwarzania w łańcuchu żywnościowym, bez względu na wielkość czy złożoność. Nie jest wymogiem ISO 22000 “System zarządzania bezpieczeństwem żywności” i może być wykorzystywana zarówno w częściach, jak i w całości, w zależności od rodzaju działań związanych z wytwarzaniem żywności.


“ISO 22002-1 jest pierwszą specyfikacją techniczną z serii zaplanowanej dla sektora PRP1. Oczekuje się, że i inne ogniwa łańcucha żywieniowego będą w miarę upływu czasu prosiły o konkretny PRP bazujący na tym samym modelu. Stanowi to dowód na to, iż ISO ustanowiło strukturę oferującą pomoc i ułatwienie w realizacji przyszłych potrzeb światowego przemysłu żywieniowego” – zauważa Jacob Faergemand (…)


Jacob Faergemand, Przewodniczący podkomitetu odpowiedzialnego za serię ISO 22000 odnoszącą się do bezpieczeństwa żywności komentuje: “Ponieważ zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywieniowym mogą pojawić się w fazie wytwarzania, sprawą istotną jest higieniczne środowisko. Dlatego też specyfikacja techniczna ISO okazuje się bardzo pomocna przy redukcji prawdopodobieństwa, iż produkty będą narażone na niebezpieczeństwa, że będą zakażone, a zagrożenia będą się rozprzestrzeniać.

Zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi przebiegu projektu wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000 (link do opisu projektu wdrożeniowego) oraz naszej oferty związanej z tym tematem.


Zapraszamy do zapoznania z naszymi pozostałymi usługami dotyczącymi systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z ISO 22000:

Przypisy:

  1. [1] przyp. tłum.: skrót od Prerequisite Programme (PRP).

  2. UWAGA:
    Niniejszy tekst jest tłumaczeniem informacji prasowej dostępnej na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.
Back to Top