Organizacja ISO opublikowała standard dotyczący metodologii Six Sigma.

Organizacja ISO opublikowała standard dotyczący metodologii Six Sigma. (2011-11-14)


Organizacja ISO opublikowała metodologię Six Sigma w formie międzynarodowej normy ISO.

Six Sigma – oparta na danych metoda doskonalenia biznesu i osiągów jakościowych, została opublikowana jako dwuczęściowy standard ISO.


Six Sigma została pierwotnie opracowana przez Motorolę w 1986 r. w celu poprawy i doprowadzenia procesów produkcyjnych do poziomu 99,99966% produktów wolnych od wad (co oznacza 3,4 błędów na milion). Obecnie metodologia ta stosowana jest w wielu sektorach przez organizacje zarówno duże, jak i małe dla wszelkiego typu procesów i usług, co ma na celu:

  • Doskonalenie procesu i podejmowanie decyzji opartych na danych statystycznych,

  • Pomiar wyników finansowych opartych na zaufaniu,

  • Przygotowanie na niepewność,

  • Łączenie wysokich zysków i korzyści w krótkim, średnim i długim okresie,

  • Eliminację marnotrawstwa, wad i błędów.

Six Sigma może być stosowana jako skuteczna odpowiedź na kwestie chronicznie występujące w biznesie. Organizacje mogą wdrożyć projekty Six Sigma, aby zwiększyć zadowolenie klienta i swoją konkurencyjność” – mówi dr Michèle Boulanger, Prezes JISC-Statistics i współprzewodniczący podkomitetu, który opracował standard. “Mimo, że Six Sigma istnieje już od jakiegoś czasu, zebranie jej najlepszych praktyk w standardzie ISO pomoże utrwalić i umocnić jej metodologię. Marka ISO jest bowiem uznawana i rozpoznawana na całym świecie, co zapewni dodatkowe pokłady zaufania dla metodologii. Co więcej, opublikowanie Six Sigma w standardzie ISO zwiększy jej wykorzystywanie w spójnej formie, redukując jednocześnie fragmentaryzację i zapewniając użytkownikom zharmonizowane, najlepsze praktyki“, kończy ds. Boulanger.


Projekty Six Sigma realizowane są etapami posiadającymi cele ilościowe i założenia finansowe (redukcja kosztów i/lub wzrost zysków) oraz polegają na zastosowaniu narzędzi statystycznych niwelujących niepewność. Wdrożenie wymaga ustanowienia infrastruktury z konkretnymi rolami i odpowiedzialnościami (np. tzw. “Green Belt – Zielone Pasy” lub “Black Belt – Czarne Pasy”).


Nowy standard, ISO 13053:2011, Quantitative methods in process improvement – Six Sigma, dotyczy wyłącznie stosowania Six Sigma w celu poprawy istniejących procesów i został opublikowany w następujących dwóch częściach:

  • Część 1: Metodologia DMAIC, opisuje pięcioetapową metodologię DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve i Control – Definiuj, Mierz, Analizuj, Doskonal i Kontroluj – przyp. tł.) i zaleca najlepsze praktyki, łącznie z rolami, wiedzą i szkoleniem personelu zaangażowanego w tego typu projekty.

  • Część 2: Narzędzia i techniki , opisuje narzędzia i techniki zilustrowane arkuszami, do stosowania na każdym etapie podejścia DMAIC.

Oba dokumenty mogą być stosowane we wszystkich branżach i organizacjach (…)

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą szkoleniową dotyczącą metodologii SIX SIGMA

Źródła:

  1. ISO publishes Six Sigma performance-improvement methodology www.iso.org.

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem tekstu dostępnego na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.


 
 

Back to Top