ISO 14001 – przejście do ostatniego etapu rewizji

ISO 14001 – przejście do ostatniego etapu rewizji (2015-03-17)


Rewizja normy ISO 14001 zawierającej wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego przeszła do etapu: Finalny Projekt Normy Międzynarodowej – kolejnej fazy procesu przeglądu norm ISO. Została ona zatwierdzona imponującą liczbą głosów (92%).


Dr. Anne-Marie Warris, przewodnicząca sub-komitetu ISO, który dokonuje przeglądu normy ISO 14001 mówi o krytycznym jej charakterze, ma ona połączyć wszystkie aspekty środowiskowe: wodę, powietrze, klimat, glebę oraz będzie wymagać od organizacji stosowania podejścia holistycznego (całościowego).


Aktualna wersja jest ważnym krokiem w ewolucji normy i zaprezentuje istotne zmiany doskonalące względem jej poprzedniej wersji. Podstawą dla wprowadzenia części z tych zmian były wyniki badania opinii wśród użytkowników przeprowadzone przez komitet oparte na informacjach z ponad 5000 ankiet ze 110 krajów. W rezultacie, nowa wersja zwróci większą uwagę na:

  • Strategiczne zarządzanie środowiskowe

  • Przywództwo

  • Ochronę środowiska

  • Efekty działalności środowiskowej

  • Podejście obejmujące cały cykl życia

Obecnie proces znajduje się na etapie Finalnego Projektu Normy Międzynarodowej. Oznacza to, że eksperci, którzy pracują nad rewizją normy, na kolejnym spotkaniu w Tokio (2-7 luty 2015 r.) poddadzą pod dyskusję wszystkie uwagi otrzymane w trakcie konsultacji społecznych w ramach poprzedniego etapu (DIS). Wynikiem będzie Finalny Projekt (FDIS), który następnie zostanie poddany pod głosowanie Po zatwierdzeniu norma zostanie opublikowana. Oczekuje się, że nastąpi to do końca 2015 r.

Zakres oferowanych usług w zakresie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:

Źródła:

  1. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1928 (dostęp: 22.01.2015),

Back to Top