Nowy Standard ISO 14006:2011 zmniejszający wpływy środowiskowe wyrobów i usług

Nowy Standard ISO 14006:2011 zmniejszający wpływy środowiskowe wyrobów i usług.
(2011-10-18)


Organizacja ISO opublikowała nowy standard z rodziny ISO 14000, dotyczący zarządzania środowiskowego, pomagający organizacjom zredukować szkodliwe wpływy środowiskowe swoich wyrobów i usług.

Na środowisko wpływa każdy wyrób i usługa, i to na wszystkich etapach swojego cyklu życia – od wydobycia surowców, aż do utylizacji. Celem ekoprojektowania jest włączenie aspektów środowiskowych w projektowanie i rozwój wyrobów i usług, aby zredukować ich wpływy oraz stale doskonalić osiągi środowiskowe w trakcie całego cyklu życia. Rezultat: czystsze wyroby i usługi oraz bardziej zielona planeta.


Nowo opublikowany standard ISO 14006:2011, Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesign, stanowi dla organizacji produkcyjnych i usługowych przewodnik włączania ekoprojektowania w każdy system zarządzania środowiskowego, jakością lub podobny. Ma pomóc organizacjom ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymać i stale doskonalić swoje zarządzanie ekoprojketowaniem jako część systemu zarządzania środowiskowego (EMS: ISO 14001). Odnosi się do tych aspektów środowiskowych wyrobów i/lub usług, nad którymi dana organizacja ma kontrolę lub na które może wpływać. Integracja ekoprojektowania ma kilka zalet:

  • Korzyści ekonomiczne wynikające, np. ze zwiększenia kompetencyjności, redukcji kosztów oraz przyciągnięcia funduszy i inwestycji,

  • Promocja innowacji i kreatywności, jak również wyznaczanie nowych modeli biznesowych,

  • Redukcja zobowiązań finansowych poprzez mniejsze wpływy środowiskowe oraz zwiększenie wiedzy produktowej,

  • Poprawa wizerunku,

  • Zwiększenie motywacji pracowników.

(…) ISO 14006:2011 może być stosowane przez każdą organizację, bez względu na jej wielkość, lokalizację, kulturę lub złożoność funkcjonujących w niej systemów zarządzania, jak również na poziom złożoności danego wyrobu lub usługi. Standard ISO 14006:2011 przeznaczony jest jednak głównie do stosowania przez organizacje posiadające wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001, przy czym nie jest istotne, czy funkcjonuje w nich również system zrządzania jakością zgodny z ISO 9001. Nowy standard może być też pomocny dla tych organizacji, które formalnego systemu zarządzania środowiskowego lub jakością nie posiadają, ale które zainteresowane są zmniejszeniem niekorzystnych wpływów środowiskowych swoich wyrobów (…).

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:/p>

Źródła:

  1. Opracowano na podstawie: New ISO standard to reduce environment al impacts of products and services: www.iso.org.

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem tekstu dostępnego na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.


 
 

Back to Top