Najnowsze badania ISO – szybki wzrost popularności Systemu Zarządzania Energią!

Najnowsze badania ISO – szybki wzrost popularności Systemu Zarządzania Energią! (2013-12-12)


Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny opublikował najnowsze wyniki badań, dotyczące liczby wydanych certyfikatów Systemów Zarządzania ISO w 2012 r. na świecie. Według raportu „The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2012” wśród najbardziej popularnych znalazło się siedem systemów zarządzania, co ukazuje liczba ich certyfikacji (wykres 1).popularność systemu zarządzania energią ISO 50001

Liczba certyfikatów ISO na świecie w latach 2011-2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2012, www.iso.org.


 

Jak wskazuje powyższy wykres, wyniki badań Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzają, iż w przypadku wszystkich siedmiu standardów ISO odnotowano wzrost liczby wydawanych certyfikatów w 2012r. w porównaniu do 2011r. W szczególności zaś wzrosła liczba wydawanych certyfikatów systemów zarządzania energią ISO 50001 (wzrost aż o 332%), czy też systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 (wzrost o 20%).
Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, iż w 2012 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, imponującym wzrostem liczby wydanych certyfikatów, zwłaszcza w Europie oraz południowo wschodniej Azji wyróżniał się System Zarządzania Energią ISO 50001. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż te dwa regiony odznaczają się nieustannie najwyższym ogólnym popytem na systemy zarządzania ISO – w przypadku każdego z siedmiu systemów oba regiony (Europa i Południowo-Wschodnia Azja) posiadają wysoki udział w ogólnej liczbie wydawanych certyfikatów, kształtujący się na poziomie od 25% do 55%.


Certyfikacja ISO 9001 odznaczała się natomiast w 2012 r. niewielkim wzrostem na poziomie 2% w porównaniu do 2011 r. Biorąc jednak pod uwagę liczbę wydawanych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością, nieustannie cieszy się ona największą popularnością. Dane wskazują również na konsekwentny wzrost liczby certyfikatów wydawanych w obszarze ISO 22000, ISO/EIC 27001 oraz ISO 14001, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu również i zagadnieniami związanym z bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji, czy ekologią.


Poniżej zamieszczono krótkie podsumowanie, które w przejrzysty sposób przedstawia najważniejsze wyniki badań Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego dotyczące poszczególnych, cieszących się największą popularnością standardów:

 
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 zawiera wymagania dla systemów zarządzania jakością. Do końca grudnia 2012r. wydano co najmniej 1 101 272 certyfikatów ISO 9001:2008 (wzrost o 2% w porównaniu do 2011 r.) w aż w 184 krajach, czyli w czterech więcej niż w 2011r. Do końca 2012 roku najwięcej certyfikatów ISO 9001:2008 wydano w Chinach, we Włoszech oraz Hiszpanii, a największy wzrost liczby certyfikatów ISO 9001:2008 zaobserwowano natomiast w Hiszpanii, Chinach oraz Rumunii.

 
ISO 14001:2004

Norma ISO 14001:2004 obejmuje swym zakresem wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego. Do końca grudnia 2012 r. wydano co najmniej 285 844 certyfikatów ISO 14001:2004 w 167 krajach, czyli aż w dziewięciu więcej niż w roku poprzednim. Liczba certyfikatów ISO 14001:2004 w 2012r. wrosła o 9% w porównaniu do 2011r., a najwięcej certyfikatów ISO 14001:2004 wydano w Chinach, Japonii oraz we Włoszech. W Chinach i we Włoszech odnotowano również największy wzrost liczby certyfikatów ISO 14001:2004, przy czym w pierwszej trójce znalazła się także Hiszpania.

 
ISO /TS 16949:2009

Norma ISO /TS 16949:2009 określa wymagania dotyczące stosowania normy ISO 9001:2008 przez dostawców branży motoryzacyjnej. Do końca grudnia 2012r. wydano co najmniej 50071 certyfikatów ISO /TS 16949:2009, czyli aż o 5% więcej niż w 2011 r. Najwięcej certyfikatów ISO /TS 16949:2009 w 2012r. zostało wydanych w Chinach, Korei Południowej oraz USA, a największy wzrost ich liczby miejsce w Chinach, Indiach oraz Korei Południowej.

 
ISO 13485:2003

Norma ISO 13485:2003 związana jest z wymaganiami zarządzania jakością w branży wyrobów medycznych. Do końca 2012r. wydano co najmniej 22327 certyfikatów ISO 13485:2003, czyli aż o 12% więcej niż w roku poprzednim. Certyfikat 13485:2003 w 2012r. został wydany w 97 krajach, co stanowi wzrost o 2 nowe kraje w porównaniu z 2011r. Najwięcej certyfikatów ISO 13485:2003 wydano w Niemczech, USA i we Włoszech i te same państwa znalazły wśród krajów o największym wzroście ich liczby.

 
ISO /IEC 27001:2005

Standard ISO/IEC 27001:2005 zawiera wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Do końca 2012r. wydano co najmniej 19 577 certyfikatów ISO/IEC 27001:200, co w porównaniu z 2011r. świadczy o 13% wzroście. Standard ten został certyfikowany w 2012r. w 103 krajach, czyli w trzech więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej certyfikatów tego standardu do 2012 r. wydano w Japonii, Wielkiej Brytanii oraz w Indiach, zaś największy wzrost certyfikatów w tym samym roku odnotowano w Rumunii, Japonii oraz Chinach.

 
ISO 22000:2005

Norma ISO 22000:2005 obejmuje swym zakresem wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Do końca 2012r. wydano co najmniej 23231 certyfikatów ISO 22000:2005 (wzrost o 20% w porównaniu z 2011 r.) w 142 krajach (w stosunku do roku 2011 r. pojawiły się dwa nowe kraje, w których dokonano certyfikacji tego standardu). Do 2012 roku w pierwszej trójce krajów o największej liczbie wydanych certyfikatów ISO 22000 znajdowały się Chiny, Indie oraz Grecja. Największy wzrost liczby certyfikatów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w 2012r. odnotowano z kolei w Chinach, Rumunia i Japonii.

 
ISO 50001:2011

Standard ISO 50001:2011 przedstawia wymagania dla systemów zarządzania energią. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągu półtora roku (od połowy 2011r., kiedy to opublikowano normę) wydano co najmniej 1981 certyfikatów ISO 50001:2011, co w porównaniu z 2011r. stanowi o wzroście o około 332%. Standard ISO 50001:2011 w 2012r. został certyfikowany w 60 krajach –co stanowi wzrost o 28 nowych krajów od połowy 2011r. Najwięcej certyfikatów tego standardu w 2012r. zanotowano w Niemczech, Hiszpanii oraz Danii, a największy wzrost liczby certyfikatów ISO 50001:2011 w porównaniu z 2011r. miał miejsce w Niemczech, Danii oraz we Włoszech.


Zakres oferowanych przez nas usług w zakresie systemów zarządzania:

UWAGA:
Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji, dostępnych na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. [Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.] niniejsze tłumaczenie oraz stworzone opracowanie stanowi przedmiot prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. W związku, z czym niezgodne z prawem jest rozpowszechnianie poniższego tłumaczenia w całości lub we fragmentach bez podania źródła i autora.Back to Top