Nowa wersja ISO 9001 – ISO 9001:2008

Nowa wersja ISO 9001 – ISO 9001:2008. (2008-11-14)


ISO publikuje nową wersję standardu systemu zarządzania jakością ISO 9001.


Organizacja ISO [1] opublikowała dzisiaj normę ISO 9001:2008, najnowszą wersję Międzynarodowego Standardu wykorzystywanego w 175 krajach jako rama dla ich systemów zarządzania jakością (QMS).


ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania jest czwartą wersją standardu opublikowanego po raz pierwszy w 1987 r., który stał się ogólnoświatowym wzorcem służącym zapewnieniu możliwości spełnienia wymagań jakościowych i zwiększania satysfakcji klienta w relacjach dostawca-klient.


ISO 9001:2008 nie zawiera nowych wymagań w porównaniu z wydaniem z roku 2000, który zastępuje. Wprowadza wyjaśnienia dla istniejących już wymagań ISO 9001:2000, oparte na ośmioletnim doświadczeniu w ogólnoświatowym wdrażaniu standardu i wprowadza zmiany w celu zwiększenia zgodności z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004.


Wszystkie standardy ISO – obecnie ponad 17 400 – są cyklicznie poddawane przeglądowi. Na przyczynę wyjścia z obiegu danego standardu składa się kilka czynników, takich jak: rozwój technologiczny, nowe metody i materiały, nowe wymagania jakościowe i bezpieczeństwa lub pytania dotyczące interpretacji i zastosowania. By wziąć te czynniki pod uwagę i aby zapewnić, że standardy ISO są utrzymywane z zachowaniem aktualnego stanu wiedzy, Organizacja ISO kieruje się zasadą wymagającą ich cyklicznego przeglądu oraz zabiera głos w sprawie ich zatwierdzenia, wycofania lub przeglądu.


ISO/TC 176 [2], który jest odpowiedzialny za rodzinę norm ISO 9000, skupia wiedzę specjalistyczną z 80 krajów członkowskich i 19 międzynarodowych lub regionalnych organizacji oraz innych komitetów technicznych. Przegląd ISO 9001, który zakończył się w 2008 był prowadzony przez podkomitet ISO/TC 176 – SC 2.


Przegląd ten jest wzbogacony o dane wejściowe, włączając następujące: ocena kryteriów Przewodnika ISO 72:2001, Przewodnika oceny i rozwoju standardów systemu zarządzania; dane zwrotne z procesu interpretacji ISO /TC 176; dwuletni systematyczny przegląd ISO 9001:2000 przez ISO /TC 176/SC2; ogólnoświatowy sondaż wśród użytkowników, prowadzony przez ISO /TC 176/SC2, oraz bliższe dane z narodowych przeglądów.


Sekretarz Generalny Organizacji ISO, Alan Bryden, komentuje: “Ulepszona wersja ISO 9001 wynika z procesu podkreślającego wagę potrzeb użytkowników, a także możliwego wpływu i korzyści wynikających z rewizji. Z tego względu norma ISO 9001:2008 jest rezultatem rygorystycznych badań potwierdzających jej przystosowanie do użycia jako wzorca dla zarządzania jakością“.


ISO/TC 176/SC również rozwinął wprowadzenie i wspomagający pakiet dokumentów wyjaśniających różnice między ISO 9001:2008 a jej wersją z 2000 roku, a także dlaczego i co oznaczają one dla użytkowników. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej Organizacji ISO.


Mimo, że certyfikacja zgodności z normą ISO 9001 nie jest wymagana przez standard, to jest powszechnie praktykowana zarówno przez publiczne, jak i prywatne sektory w celu zwiększenia pewności produktów i usług dostarczanych przez certyfikowane organizacje, pomiędzy partnerami w relacjach B2B [3], w selekcji dostawców w łańcuchach dostaw i w prawie do przetargów na kontrakty. Do końca grudnia 2007 r., zostało dokonanych co najmniej 951 486 certyfikacji ISO 9001:2000 w 175 krajach i gospodarkach.


Organizacja ISO (która nie przeprowadza certyfikacji) oraz Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) uzgodniło plan realizacji w celu zapewnienia płynnego przejścia na certyfikację ISO 9001:2008. Szczegóły planu podane są we wspólnym komunikacie dwóch organizacji, który jest dostępny na stronie Organizacji ISO.


ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania, kosztuje 114 franków szwajcarskich i jest dostępny w krajowych organizacjach normalizacyjnych członków ISO (…) oraz w sklepie internetowym ISO (…).

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2015:

Przypisy:

  1. [1] Przypis własny: chodzi o Międzynarodową Organizację Normalizacyjną

  2. [2] Przypis własny: chodzi o Komitet Techniczny 176 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

  3. [3] Przypis własny: chodzi o działalność Organizacji na rzecz innych Organizacji, a nie osób fizycznych.

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem informacji prasowej dostępnej na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.
Back to Top