Nowa wersja normy ISO 14001 – ISO 14001:2015

Nowa wersja normy ISO 14001 – ISO 14001:2015. (2015-09-15)


15 września 2015r. opublikowana została znowelizowana wersja normy ISO 14001, określającej wymagania dla standardu zarządzania środowiskowego. Istotny wpływ na decyzję Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego odnośnie nowelizacji miało wzrastające znaczenie idei zrównoważonego rozwoju w strategii rozwoju biznesu.


ISO 14001 jest jednym z najbardziej powszechnie stosowanych standardów światowych oraz kluczowym narzędziem biznesowym dla wielu organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się bowiem minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne w kolejnych obszarach swojej działalności. O bardzo wysokiej pozycji standardu świadczy ponad 300 tys. wydanych na całym świecie certyfikatów zgodności z normą ISO 14001.


Co kilka lat przeprowadzana jest aktualizacja normy, która pozwala na skuteczne dostosowywanie jej zakresu do bieżących oczekiwań i potrzeb organizacji. Najnowsza wersja standardu ISO 14001 została nie tylko dostosowana do wymagań rynku, ale także do zmian zaistniałych w wielu pozostałych normach systemów zarządzania (m. in. ISO 9001).


ISO 14001:2015 kładzie szczególny nacisk na konieczność szerszego monitorowania przez organizację wszystkich czynników, które mają bezpośredni wpływ na jej działalność (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych).


Do pozostałych istotnych zaistniałych w normie zmian należy zaliczyć:

  • wzrost zaangażowania najwyższego kierownictwa w politykę środowiskową, jako czynnika rozwoju organizacji,

  • nacisk na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności funkcjonowania z wymaganiami mających zastosowanie przepisów prawa i innych (zwanymi zobowiązaniami zgodności),

  • zwiększenie zakresu polityki środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem proaktywnych inicjatyw,

  • nacisk na wzrost skuteczności komunikacji i stosowanie strategii komunikacyjnych,

  • koncepcja myślenia opartego na cyklu życia, biorącego pod uwagę każdy etap danego produktu lub usługi (od opracowania do momentu zakończenia cyklu),

  • wprowadzenie jako jednego z filarów skuteczności systemu zarządzania środowiskowego podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans (proaktywne podejście do zarządzania środowiskowego). Przypominamy, że drugim z filarów jest stosowanie podejścia PDCA.

Nowelizacja normy stanowi zwieńczenie pracy 121 ekspertów, będących członkami Komitetu Technicznego ISO / TC 207 / SC 1.
Wszystkich użytkowników dotychczasowej wersji standardu obowiązuje 3 letni okres przejściowy na wprowadzenie nowej wersji w swojej organizacji, liczony od daty oficjalnej publikacji nowej wersji normy.

Zakres oferowanych usług w zakresie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:

Źródła:

  1. C. Naden, The newly revised ISO 14001 is here, http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1999 (dostęp: 24.09.2015r.),

  2. ISO 14001 Environmental Management Systems Revision, http://www.iso.org/iso/iso14001_revision (dostęp: 24.09.2015r.)

Back to Top