Od zasobów ludzkich po outsourcing – ISO rozszerza swoje prace w pięciu obszarach.

Od zasobów ludzkich po outsourcing – ISO rozszerza swoje prace w pięciu obszarach. (2011-06-15)


Z już obszernym portfolio obejmującym ponad 18 600 międzynarodowych standardów dotyczących niemal wszystkiego – od wielkości śrubokręta po społeczną odpowiedzialność – zakres działania organizacji ISO ulega stałej dywersyfikacji, czego przykładem jest ostatnie dodanie i rozwój pięciu obszarów roboczych, w których rozwijane będą nowe standardy:

 • zarządzanie projektem, programem i portfolio,

 • outsourcing,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,

 • przyłączeniowa technologia produkcji,

 • zarządzanie ryzykiem.

Zarządzanie projektem, programem i portfolio

ISO pierwotnie ustanowiło komitet projektowy dla rozwoju pojedynczego standardu dotyczącego zarządzania projektem (ISO/PC 236). Jednakże, zauważając, że obszar ten jest znacznie szerszy od tego, który mógł pomieścić pojedynczy standard, organizacja zadecydowała o stworzeniu nowego komitetu technicznego, którego zadaniem będzie opracowanie dodatkowych standardów w tym obszarze.

Nowy komitet techniczny ISO/TC 258, Zarządzanie projektem, programem i portfolio, odnosić się będzie do aspektów, które nie zostały objęte w standardzie obecnie opracowywanym przez ISO/PC 236 (ISO 21500), a które uważane są za koniecznie i pilnie potrzebne w wielu krajach.

Pierwsze spotkanie komitetu odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2011 r. w Waszyngtonie. Obecnie w prace zaangażowane są 34 kraje. Opiekę nad Sekretariatem i funkcję Przewodniczącego komitetu sprawują odpowiednio – ANSI (członek ISO w USA) oraz BSI (członek ISO dla Wielkiej Brytanii).


Oursourcing

Z powodu mnogości istniejących dokumentów dotyczących outsourcingu oraz braku powszechnego słownictwa dla branży, na którego bazie tworzyć by się miała komunikacja, organizacja ISO powołała nowy komitet projektowy ISO /PC 259, Outsourcing.

Komitet ISO /PC 259 Outsourcing opracuje standard zawierający niezbędne wytyczne oraz terminologię pozwalającą praktykom zharmonizować zasady, procedury oraz słownictwo w istniejących i przyszłych standardach. Pomoże również zwiększyć zrozumienie wszystkich stron zaangażowanych w outsourcing poprzez zapewnienie zestawu praktyk dla zarządzania jego cyklem. Będzie promował interoperacyjność, spójność oraz zaangażuje się w usuwanie barier technicznych w handlu i zredukuje koszty transakcyjne outsourcingu.

Komitet spotka się w dniach 16-17 czerwca 2011 w Sofii, Bułgaria. Opiekę nad Sekretariatem i funkcję Przewodniczącego komitetu sprawują odpowiednio – MEN (Członek ISO dla Holandii) oraz BS. W prace zaangażowanych jest około 14 krajów.


Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Coraz więcej organizacji przekracza granice, a siła robocza jest coraz bardziej mobilna i globalna. W kontekście tym takie zagadnienia, jak zarządzanie talentem, poszukiwania i utrzymywanie jego jakości, promowanie kultury globalnej pracowników oraz zarządzanie globalną mobilnością wysoko cenionych pracowników, staje się coraz bardziej trudna. Harmonizacja zarządzania HR jest kluczowa dla zapewnienia skuteczności. Dodatkowo, badania pokazały, że klienci opierają swoje wybory zakupowe na ocenie, czy dana firma traktuje swoich pracowników na całym świecie w sposób humanitarny.

Nowy komitet ISO, ISO/TC 260, Zarządzanie zasobami ludzkimi, opracuje standardy dla zarządzania HR (włączając wskazówki, procesy, polityki, praktyki, usługi). Będzie promował rzetelne i możliwe do przenoszenia podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w rozwiniętych i wschodzących gospodarkach, dla korzyści ogólnych lub dla organizacji i ich pracowników. Standardy pomogą organizacjom zaadaptować i wykorzystać demograficzne zmiany, które wpływają na pozyskiwanie przez nie pracowników.

Zredukuje bariery dla wymiany talentów (handlu) na przestrzeni regionów poprzez zharmonizowanie procesów umożliwiających ich fizyczne przemieszczenie się, oraz umożliwi ocenę kompetencji (umiejętności, wiedza, zdolności oraz rezultaty).

W prace zaangażowanych jest obecnie około 25 krajów. Opiekę nad Sekretariatem komitetu sprawuje ANSI.


Przyłączeniowa technologia produkcji

Przyłączeniowa technologia produkcji jest nieodłączną częścią procesu rozwoju produktów. Przyłączenia te stosowane są do wytwarzania prototypów, narzędzi i części produkcyjnych. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami, gdzie części odlewane są w specjalnych formach lub wycinane z masywnych bloków, przyłączeniowa technologia produkcji polega na nakładaniu płynów, proszków i powłok w celu budowy trójwymiarowych struktur bez użycia formy.

W przeszłości rozwój, modyfikacja i stosowanie procesów produkcji bez zastosowania formy (przyłączeniowa technologia produkcji) było dosyć niesystematyczne. Jedną z głównych przyczyn jest brak dostępności międzynarodowych standardów. Są one pilnie potrzebne dla promocji szerokiego zastosowania procesu oraz uregulowania kwestii oceny istniejących produktów.

Standard niezwykle potrzebny dla rozwoju i penetracji rynku przemysłu opracowany zostanie przez nowy komitet techniczny ISO, ISO/TC 261, Przyłączeniowa technologia produkcji.

Pierwsze jego spotkanie odbędzie się w Berlinie, Niemcy, w dniach 26-27 lipca 2011. Opiekę nad Sekretariatem sprawuje DIN, członek ISO Niemiec. W pracach tych bierze udział około 17 krajów.


Zarządzanie ryzykiem

W obliczu niszczycielskich i zaskakujących kataklizmów poszukuje się narzędzi, które pomogą zminimalizować ich katastrofalny wpływ.

W roku 2009 został opracowany przez grupę roboczą ISO kompleksowy zestaw narzędzi obejmujący:

 • ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wskazówki,

 • Przewodnik ISO 73, Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo,

 • ISO /IEC 31010, Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka.

Obecnie organizacja ISO utworzyła nowy komitet projektowy ISO/PC 262, Zarządzanie ryzykiem, którego celem jest promowanie swojej pracy poprzez opracowanie dokumentu oferującego dalsze wskazówki dla wdrożenia powyższych standardów. Nowy dokument będzie dotyczył:

 • Wdrażanie ram i procesu zarządzania ryzykiem,

 • Strategia zarządzania ryzykiem,

 • Rozwój kultury zarządzania ryzykiem,

 • Budowanie zdolności i kompetencji,

 • Postępowanie i zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami,

 • Sprawowanie kierownictwa,

 • Poprawa wydajności organizacji w zarządzaniu ryzykiem,

 • Maksymalizowanie możliwości i minimalizowanie strat w organizacji.

Dokument będzie dostępny dla wszystkich organizacji wszelkiej wielkości, stosując jednolite wyrażenia i terminologię dla łatwego zastosowania.

Obecnie w prace zaangażowanych jest około 30 krajów. Opiekę nad Sekretariatem i funkcję Przewodniczącego komitetu sprawują odpowiednio BSI oraz SA (Australia). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 12-16 września 2011r.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania opartych o standardy ISO:

Źródła:

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem tekstu dostępnego na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.


 
 

Back to Top