Szczegółowa punktacja przyznawana przez NFZ za certyfikaty Systemów Zarządzania w placówce medycznej

Szczegółowa punktacja przyznawana przez NFZ za certyfikaty Systemów Zarządzania w placówce medycznej (2015-01-05)


Poniżej przedstawiamy aktualne zestawienie punktów przyznawanych w konkursach Narodowego Funduszu Zdrowia za certyfikaty Systemów Zarządzania wg. norm ISO 9001, ISO 14001 lub 27001, ISO 22000, oraz OHSAS 18001 /PN-N 18001, z uwzględnieniem specyfiki działalności placówki świadczącej usługi opieki zdrowotnej.

 

Punktacja NFZ za certyfikaty systemów zarządzania

 
zarządzenia Prezesa NFZ - zmiany

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej NFZ pod następującymi adresami:

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania:


Back to Top