Raport ISO dotyczący stosowania wind podczas ewakuacji.

Raport ISO dotyczący stosowania wind podczas ewakuacji. (2011-08-17)


Zdrowy rozsądek podpowiada, aby nie korzystać z wind podczas ewakuacji budynku. Nowy techniczny raport ISO odkrywa jednak, że windy mogą stanowić realną opcję ucieczki zwłaszcza dla tych, którzy mają trudności w poruszaniu się po schodach – niepełnosprawnych, ludzi starszych, ciężarnych kobiet i małych dzieci.


Przez ostatnich kilka lat toczyła się poważna debata na temat ryzyk i zagrożeń związanych ze stosowaniem wind podczas ewakuacji” mówi Derek Smith, Lider Projektu raportu ISO /TR 25743.

Jako że budynki stają się wyższe i większe, powodując tym samym zwiększenie zasięgu ryzyk, odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby je zminimalizować, staje się jeszcze pilniejsza Szczególnie, że windy mogą pomóc ludziom o ograniczonej możliwości poruszania się i innych problemach utrudniających ich ewakuację. W niektórych szczególnych przypadkach, w zależności od wielkości budynku i projektu, windy mogą znacznie zredukować czas ewakuacji” wyjaśnia Smith.


Raport ISO /TR 25743:2010, Lifts (elevators) – Study of the use of lifts for evacuation during an emergency opisuje i wyszczególnia najważniejsze ryzyka związane ze stosowaniem wind w trakcie ewakuacji ludzi w różnych rodzajach zagrożeń: pożarach, wybuchach, atakach chemicznych i biologicznych, powodziach, zniszczeniach spowodowanych uderzeniem pioruna lub burzą, trzęsieniach ziemi oraz podczas ulatniania się gazu.


Raport ISO /TR 25743 został opracowany we współpracy ze specjalistami zajmującymi się windami i innymi obszarami tematycznymi. Jego głównym celem jest zaopatrzenie projektantów budynków w proces podejmowania decyzji pomagający określić, czy dany projekt umożliwia bezpieczne stosowanie windy w razie zagrożenia dla danego budynku. Raport może być stosowany w odniesieniu do wind i budynków każdej wielkości, zarówno nowych, jak i już istniejących.


Do tego celu do Raportu ISO /TR 25742 dołączono innowacyjną i przejrzystą kartę prowadzącą użytkownika poprzez wybór odpowiedzi “tak” lub “nie” na pytania, których przykłady zaprezentowano poniżej:

  • Czy zagrożeniem jest pożar?

  • Czy budynek powinien być ewakuowany?

  • Czy zagrożona jest konstrukcja?

Każda z odpowiedzi prowadzi do następnego pytania lub do podjęcia decyzji opartej na informacji. Szczegółowe wyjaśnienia podane są w załączniku do Raportu.


Zalecenia zawarte w raporcie będą pomocne dla osób zaangażowanych w projektowanie budynków i projektowanie przeciwpożarowe. “Raport jest przewodnikiem“, wyjaśnia Smith, “ale końcową decyzję podejmuje projektant budynku. Nie wszystkie budynki bowiem mają te same ryzyka i to od projektanta zależy identyfikacja tych najbardziej istotnych dla każdej konstrukcji oraz wybranie najodpowiedniejszych rozwiązań“.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania opartych o standardy międzynarodowe

Źródła:

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem tekstu dostępnego na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.


 
 

Back to Top