Śmiały, niezwykły i innowacyjny – Raport Roczny ISO… napisany dla ludzi!

Śmiały, niezwykły i innowacyjny – Raport Roczny ISO… napisany dla ludzi! (2011-08-10)


Rozpoczynający się od małej prowokacji: “Nie czytaj tego, to nudne…” Raport Roczny ISO 2010 – największej światowej organizacji opracowującej standardy – przyjął nieco zaskakującą, prowokującą i innowacyjną formę.


Stosuje zrozumiały język, rzucające się w oczy obrazki, żywe kolory i okazjonalny humor, co nadać ma mu “ludzką twarz” i zachęcić szersze grono odbiorców do identyfikacji z pracą ISO.


Sekretarz Generalny ISO, Rob Steele wyjaśnia: “Chcieliśmy rzucić wyzwanie pojmowaniu standardów. Większość z nas bierze je za pewnik, uważa za nudne i uświadamia sobie ich istotność dopiero wtedy, gdy ich nie ma. Ale najczęściej zapominamy o tym, że mimo technicznej zawartości, standardy są poza wszelką wątpliwość stworzone dla ludzi i służą poprawie naszej jakości życia – to jest właśnie główne przesłanie Raportu ISO 2010. A aby zapewnić, że komunikat ten zostanie rozpowszechniony, stworzyliśmy Raport w formie, którą uznaliśmy za najbardziej zachęcającą”.


Kluczowe cechy Raportu Rocznego ISO 2010 to:

  • wyłączna forma online mająca na celu dotarcie do niemal dwóch miliardów użytkowników sieci przy jednoczesnej trosce o środowisko,

  • przeznaczenie specjalnie dla Internetu, z przyjaznym użytkownikom interfejsem oraz przyciągającą uwagę grafiką,

  • zapewnianie interaktywnych doświadczeń oraz bogactwa informacji przekazywanych przez różnorodne media (filmiki, obrazki, linki),

  • umożliwienie czytelnikom szybkiego dostępu do licznych publikacji ISO,

  • akcentowanie zaangażowania ISO w zrównoważenie, komunikację i nowe technologie.

Raport Roczny ISO 2010 uświetnia rok przełomowy dla Organizacji, która pomyślnie zrealizowała swój Plan Strategiczny na lata 2005-2010, jak również zatwierdzenie nowego Planu Strategicznego na lata 2011-2015. Pojawił się również w roku publikacji standardu bardziej niż kiedykolwiek zorientowanego na ludzi – ISO 26000, który zawiera wskazówki dla organizacji dotyczące społecznej odpowiedzialności. Ważność czynnika ludzkiego podkreśla jeszcze kilka inicjatyw, choćby dostępność, zrównoważenie i korzyści ekonomiczne, a w samym raporcie postawiono pytanie: “Czy to wygląda na dzieło organizacji, która jest biurokratyczna, technokratyczna, zimna, nudna i nieludzka?


Rob Steele przekonuje: “Rozprzestrzenianie informacji o pracy ISO jest działaniem kluczowym dla dalszej promocji rozwoju standardów, które są istotne dla ludzi. Dlatego gorąco zachęcam każdego do przeczytania Raportu oraz rozesłanie go do swoich znajomych, przyjaciół i rodziny. Zaskoczeniem jest to, że Raport mówi: możecie nawet zadecydować, czy ISO będzie oznaczało Interesting Stories Organization (Organizacja od Interesujących Spraw)“.

Raport w wersji angielskiej dostępny jest na stronie internetowej www.iso.org.

Zakres oferowanych przez nas usług w zakresie systemów zarządzania:

UWAGA:
Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji, dostępnych na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. [Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.] niniejsze tłumaczenie oraz stworzone opracowanie stanowi przedmiot prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. W związku, z czym niezgodne z prawem jest rozpowszechnianie poniższego tłumaczenia w całości lub we fragmentach bez podania źródła i autora.Back to Top