Rozporządzenie RODO a nowe wytyczne dotyczące pomiarów temperatury ciała pracowników i/lub gości odwiedzających zakłady przemysłowe

Rozporządzenie RODO a nowe wytyczne dotyczące pomiarów temperatury ciała pracowników i/lub gości odwiedzających zakłady przemysłowe. (2020-08-18)

 

Ciąg dalszy artykułów z dnia 2020-03-19 oraz 2020-06-12, dotyczących analizy zgodności z przepisami przeprowadzania pomiaru temperatury ciała pracowników jako środek zapobiegający rozpowszechnianiu wirusa COVID-19”.
Link do artykułu z dnia 2020-03-19

Link do artykułu z dnia 2020-06-12


W dniu 18 sierpnia 2020r. w serwisie Rzeczpospolitej polskiej (www.gov.pl) przedstawione zostały nowe wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii SARS CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

 

W części dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zakładów przemysłowych w punkcie 14 przedstawiono niżej cytowane wytyczne:
“Dokonywać każdego dnia roboczego przed przyjazdem do zakładu przemysłowego codziennej samooceny stanu zdrowia, w szczególności w zakresie wstępowania objawów chorobowych (temperatury powyżej 38 st. C, uporczywego kaszlu, trudności w oddychaniu, bólu mięśni, złego samopoczucia, zmęczenia, biegunki, nietypowego kataru lub bólu gardła). W razie stwierdzenia u siebie w ramach samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do pracy ww. niepokojących objawów, pozostać w miejscu zamieszkania, powiadomić o tym fakcie przełożonego i skontaktować się obligatoryjnie, telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, zaś w dalszej kolejności ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie nagłego pogarszania się jego stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.”
 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawiając takie wytyczne zapewniło przedsiębiorcom niezbędna podstawę prawną do przetwarzani danych osobowych szczególnej kategorii. W ramach tej czynności przetwarzania należy zwrócić uwagę na spełnienie podstawowych zasad przetwarzani danych osobowych w tym zasady minimalizacji danych oraz zgodności z celem.


Szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie:
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zaklady-przemyslowe.Rafał Malon


Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą zapewnienia i utrzymywania zgodności z Rozporządzeniem RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (link do informacji o Rozporządzeniu RODO oraz naszej oferty związanej z ochroną danych osobowych).
Back to Top