Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw stosujących standardy ISO.

Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw stosujących standardy ISO. (2011-07-20)


Bardzo często standardy ISO kojarzone są z systemami zarządzania wdrażanymi w wielkich firmach działających w przemyśle. To stereotyp powszechny nie tylko w świadomości właścicieli firm w Polsce, ale jak się okazuje – na całym świecie.


Problem ten dostrzegł Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny, który w swojej nowej broszurze “10 good things for SMEs” opublikował wypowiedzi managerów małych firm działających w różnorodnych branżach w 10 krajach na świecie. Opowiadają, w jaki sposób standardy ISO wpłynęły na sukces ich organizacji.


Cytowani managerowie reprezentują następujące firmy:

 • Conematic Heating Systems z Kanady,

 • Baltic Safety Products ze Szwecji – największy w Europie wytwórca kamizelek ratunkowych i wodnego sprzętu ratowniczego,

 • TW_TeamWare z Mediolanu – specjalizująca się w projektowaniu i produkcji elektronicznych urządzeń i systemów,

 • Scuba Schools Tauchausbildung GmbH (Scuba Schools Dive Training Ltd.) z siedzibą w Wiedniu, organizująca szkolenia dla nurów rekreacyjnych oraz instruktorów nurkowania oraz produkująca materiały szkoleniowe,

 • Union Services z Singapuru – firma dostarczająca swoim klientom pełne spektrum usług logistycznych i rozwiązań wypełniających lukę w łańcuchu dostaw do klientów i sprzedawców,

 • Moseli Industries Ltd. w Kenii – wytwórca mydeł w proszku i innych produktów czyszczących; jedyny dystrybutor produktów włoskiej firmy Hypoclean w Kenii,

 • MC Fire Protection z Wielkiej Brytanii z siedzibą w Oxfordzie – dostarcza i konserwuje sprzęt przeciwpożarowy oraz oferuje usługi oceny ryzyka pożarowego oraz usługi doradcze,

 • Avanzare z Hiszpanii – dostawca rozwiązań opartych na nanomateriałach i nanotechnologiach dla małych i średnich przedsiębiorstw,

 • Métron Acústica Engenharia e Arquitetura Ltda. z Brazylii – dostawca usług związanych z akustyką i wibracją,

 • Masterspec Construction Information Limited z Nowej Zelandii – lider rynku w dostarczaniu systemów specyfikacji i oprogramowania wspomagającego dla przemysłu budowlanego.

Cytowani przedstawiciele firm udowadniają jednocześnie, że standardy ISO służą interesom nie tylko dużych korporacji, ale wiążą się również z szeregiem korzyści dla firm średnich i małych, do których zaliczają:

 1. Możliwość konkurowania z większymi firmami,

 2. Otwarcie rynków eksportowych dla produktów i usług,

 3. Pomoc w odkryciu i stosowaniu najlepszych praktyk biznesowych,

 4. Zwiększenie skuteczności działań firmy,

 5. Wiarygodność i pewność klientów,

 6. Otwarcie nowych możliwości biznesowych i sprzedażowych,

 7. Zapewnienie przewagi konkurencyjnej,

 8. Rozpowszechnienie marki na rynkach zagranicznych,

 9. Przyspieszony rozwój firmy,

 10. Ujednolicenie języka w całej branży.

Broszura “10 dobrych rzeczy dla MSP” została opublikowana w języku angielskim i francuskim i jest dostępna bezpłatnie m.in. na stronie internetowej ISO: www.iso.org/iso/10goodthings.pdf

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania opartych o standardy ISO

Źródła:

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem tekstu dostępnego na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.


 
 

Back to Top