Program rozwoju kompetencji: High Quality (HQ) ConsultantProgram rozwoju kompetencji: High Quality (HQ) Consultant


Uczestnictwo w programie High Quality Consultant ma na celu umożliwienie współpracującym z nami konsultantom, trenerom, audytorom poszerzenie oraz doskonalenie swoich kompetencji zawodowych. Ideą, która przyświecała nam podczas uruchamiania tego programu oraz w dalszym ciągu przyświeca przy jego rozwoju, jest stworzenie społeczności specjalistów i ekspertów, którzy są zainteresowani współpracą z nami przy realizacji wspólnych projektów na rzecz naszych Klientów dla osiągnięcia trójstronnych korzyści.


W programie tym mogą uczestniczyć wszyscy współpracujący z nami specjaliści. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo nie wymagamy żadnych umów lojalnościowych więc pozyskana w ramach tego programu wiedza stanowi wartością dodaną dla każdego uczestnika. Może być wykorzystywana nie tylko w realizowanych na naszą rzecz projektach, ale również w innych aktywnościach zawodowych. Uczestnictwo w programie jest w pełni dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami względem MalonGroup.


Jedynym wymaganiem uczestnictwa w projekcie jest współpraca z nami lub wyrażona chęć współpracy z nami. W ramach współpracy nie wymagamy realizacji na naszą rzecz działań marketingowych ani związanych z pozyskiwaniem Klientów. Jest to mile widziane jednak istotą współpracy jest użyczenie nam swoich kompetencji w ramach realizowanych przez nas projektów dla naszych klientów. Ilość wspólnych projektów i działań oraz czas jaki może zostać przez poszczególne osoby poświęcony na te działania jest w pełni indywidualną sprawą, uzależnioną od możliwości i dyspozycyjności danej osoby.


Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami naszej oferty współpracy. Zainteresowanych zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniach dane kontaktowe.

Co oferujemy współpracownikom w ramach programu High Quality (HQ) Consultant.

 1. Udział w szkoleniach i wymianach doświadczeń w formie tradycyjnej oraz on-line potwierdzony stosownym zaświadczeniem uczestnictwa. Założeniem jest realizacja minimum jednego zdarzenia raz na dwa miesiące jednak jak praktyka pokazuje są one realizowane minimum jedno w miesiącu;

 2. Udział w organizowanych przez nas szkoleniach otwartych realizowanych w formule tradycyjnej, webinariów oraz szkoleń on-line dostępnych na naszej platformie;

 3. Udział w zamkniętym forum wymiany doświadczeń;

 4. W ramach realizowanych wspólnie projektów na rzecz klientów:

  • dostęp do materiałów i prezentacji,

  • wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów,

  • rozliczenie wynagrodzenia nawet w przypadku braku płatności za zrealizowany projekt /działania ze strony Klienta (eliminacja ryzyka braku wynagrodzenia za projekt /działanie).

Do kogo kierowany jest program High Quality (HQ) Consultant.

Program kierowany jest wyłącznie do osób zawodowo, aktywnie związanych z systemami, metodami i narzędziami zarządzania. Do osób, które swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują do realizacji projektów wdrożeniowych, szkoleń i kursów, audytów, ocen zgodności oraz szeroko rozumianego konsultingu na rzecz przedsiębiorstw i instytucji.


Uczestnikami programu High Quality Consultant mogą być wyłącznie osoby, które:

 • Są aktywne zawodowo oraz posiadają już wykształcenie, wyszkolenie i/lub doświadczenie zawodowe w przedmiotowej materii. Uczestnictwo nie jest przeznaczone dla osób chcących się przekwalifikować, studentów lub absolwentów uczelni. Jest to związane z naszym wymaganiem współpracy lub chęci współpracy z nami a to z kolei wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości w ramach realizowanych projektów i działań.

 • Prowadzą działania doradcze i szkoleniowe w ramach własnych działalności gospodarczych, lub jako działalność dodatkową /uzupełniającą do obecnej pracy zawodowej.

 • Realizują działania w dowolnej lokalizacji na terenie naszego kraju i/lub poza jego granicami. Interesują nas osoby z obszaru całego kraju jak również z zagranicy.

 • Współpracują z nami lub są gotowe z nami współpracować w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych, szkoleń i kursów oraz usług doradczych z zakresu szeroko rozumianej tematyki systemów i narzędzi zarządzania.

Jak dołączyć do programu High Quality Consultant.

 1. W odpowiedzi na nasze ogłoszenia rekrutacyjne prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne.

 2. W przypadku zainteresowania współpracą z daną osobą skontaktujemy się w celu uzyskania szczegółów dotyczących potencjalnej współpracy.

 3. W przypadku ustalenia możliwej współpracy oraz obustronnego zainteresowania tą współpracą podpisujemy umowę o współpracy co jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu High Quality Consultant. W części przypadków proponujemy udział np. w szkoleniach w ramach HQ Consultant w trakcie procesu zawierania umowy o współpracę.

UWAGA: w przypadku, jeśli współpraca pomimo wcześniejszych przesłanek nie będzie odpowiadała którejkolwiek ze stron, umowa może być rozwiązana zgodnie z regulacjami tej umowy.program High Quality Consultant

Plakat programu HQ Consultant (kliknij aby powiększyć)
Back to Top