Szkolenia zrealizowane w ramach programu HQ ConsultantSzkolenia zrealizowane w ramach programu HQ Consultant


Program HQ Consultant został uruchomiony na koniec 2019 roku.
W ramach tego programu zrealizowane zostały następujące szkolenia:

 

 • Termin: 2021-02-20
  Temat: Akredytacja laboratoriów badawczych /wzorcujących. Wymagania ISO /IEC 17025
  Cel: Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018, politykami PCA oraz regulacjami dotyczącymi akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  Formuła: on-line na żywo (webinarium)

 •  

 • Termin: 2021-01-16
  Temat: Jak przeprowadzić „nudne” szkolenie z zakresu narzędzi i systemów zarzadzania w formule on-line?
  Cel: Zapewnienie odpowiedniej jakości szkoleń z trudnych tematów oraz poznanie narzędzi aktywizujących uczestników szkoleń on-line
  Formuła: on-line na żywo

 •  

 • Termin: 2020-10-10
  Temat: Jak wdrożyć skuteczny System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy ISO 45001
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z ideą i zasadami Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przygotowanie uczestników do wdrożenia Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami ISO 45001:2018 w przedsiębiorstwie.
  Formuła: on-line na żywo (webinarium)

 •  

 • Termin: 2020-09-26
  Temat: Wymagania Systemu Zarzadzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami normy ISO 37001:2016
  Formuła: on-line na żywo (webinarium)

 •  

 • Termin: 2020-06-27 oraz 2020-07-11
  Temat: Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z ISO 22301:2019
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów. Przygotowanie przyszłych Audytorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w organizacji. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wyników audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami ISO 22301:2019.
  Formuła: on-line na żywo (webinarium)
  Uwagi: szkolenie zakończone egzaminem na audytora wewnętrznego ISO 22301

 •  

 • Termin: 2020-05-23
  Temat: Standardy dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR):
                  SA8000 – Social Accountability 8000 (SA8000® Standard)
  Cel: Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących systemów odpowiedzialności społecznej (CSR). W ramach szkolenia przedstawione zostały wymagania międzynarodowego standardu SA8000 oraz możliwe sposoby ich zastosowania w przedsiębiorstwach
  Formuła: on-line na żywo (webinarium)

 •  

 • Termin: 2020-04-25
  Temat: Obowiązki prawne w zakresie ochrony danych osobowych, czyli jak wdrożyć i utrzymywać zgodność z wymaganiami Rozporządzenia RODO
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami wynikającymi dla Przedsiębiorstw z wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Rozporządzenie RODO), mających zastosowanie przepisów prawa i sposobem implementacji tych wymagań w przedsiębiorstwach
  Formuła: on-line na żywo (webinarium)

 •  

 • Termin: 2020-03-28
  Temat: FMEA – Analiza Przyczyn i Skutków Potencjalnych Wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wydanie czerwiec 2019
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wymaganiami odnoszącymi się do Analizy Przyczyn i Skutków Potencjalnych Wad wynikającymi z podręcznika AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition (czerwiec 2019) oraz sposobem implementacji tych wymagań w celu praktycznego zastosowania narzędzi FMEA
  Formuła: szkolenie on-line na żywo (webinarium)

 •  

 • Termin: 2020-03-14
  Temat: Audyt – istotny element świadczonych usług
  Cel: Celem szkolenia było utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy z tematyki audytów systemów zarządzania dla trenerów prowadzących szkolenia dla audytorów, konsultantów prowadzących analizy luk i audyty u klientów i ich dostawców oraz audytorów prowadzących audyty z ramienia jednostek certyfikujących.
  Dodatkowym założeniem szkolenia była kalibracja kompetencji i podejścia do realizacji audytów systemów zarządzania
  Formuła mieszana: szkolenie tradycyjne + on-line

 •  

 • Termin: 2020-02-14
  Temat: Wdrażanie systemu RSPO – The Roundtable on Sustainable Palm Oil (System certyfikacji oleju palmowego)
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu FSC CoC oraz sposobem ich implementacji w przedsiębiorstwach należących do łańcucha gospodarki olejem palmowym oraz łańcucha pochodzenia produktu
  Formuła: szkolenie tradycyjne

 •  

 • Termin: 2020-01-24
  Temat: Wdrażanie systemu FSC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej)
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu FSC CoC oraz sposobem ich implementacji w przedsiębiorstwach należących do łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu
  Formuła: szkolenie tradycyjne

 •  

 • Termin: 2019-12-30
  Temat: Systemy jakości w spawalnictwie
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wymaganiami standardów jakościowych w spawalnictwie w tym w szczególności wynikającymi z rodziny norm z serii ISO 3834
  Formuła: szkolenie tradycyjne

 •  

 • Termin: 2019-11-30
  Temat: Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych
  Cel: Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami wynikającymi dla Przedsiębiorstw z wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Rozporządzenie RODO), mających zastosowanie przepisów prawa i sposobem implementacji tych wymagań w przedsiębiorstwach
  Formuła: szkolenie tradycyjne

 •  

Zapraszamy do zapoznania z zaplanowanymi do realizacji szkoleniami w ramach programu HQ Consultant
(zaplanowane szkolenia)

Back to Top