Ogólna oferta oceny zgodności

Ogólna oferta oceny zgodności z prawem

 

Dla naszych Klientów realizujemy oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa w zakresie:

 • ochrony środowiska;

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);

 • bezpieczeństwa żywności (HACCP /GMP /GHP);

 • ochrony danych osobowych (RODO);

 • bezpieczeństwa pożarowego;

 • gospodarki substancjami chemicznymi;

 • dobrych praktyk produkcyjnych /wytwarzania produktów leczniczych i/lub API;

 • dobrych praktyk dystrybucyjnych produktów leczniczych i/lub API.

Niezależnie od zakresu podmiotowego (przedstawione wyżej obszary) realizacja oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa składa się z 4 etapów:
 

 1. Przygotowanie do przeprowadzenia oceny zgodności. Identyfikacja mających zastosowanie przepisów;

  Na podstawie uzyskanych od firmy informacji specjaliści CDS MALON przeprowadzają identyfikację ogólnych oraz szczególnych wymagań prawa dotyczących działalności Przedsiębiorstwa lub Organizacji. Pozyskane informacje posłużą do rzetelnego oraz szczegółowego przeprowadzenia oceny zgodności na miejscu u Klienta.
  Wsparcie dla konsultantów na tym etapie zapewniają prawnicy z Kancelarii Prawnej Aquila & Przywóski s.k.

 2.  

 3. Wizja lokalna. Ocena działalności firmy oraz funkcjonującej dokumentacji.

  Ocena działalności firmy oraz funkcjonującej dokumentacji ma na celu wykazanie ewentualnych niezgodności poszczególnych działań Przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników z danymi wymaganiami prawa oraz słabych stron obecnego zarządzania danym obszarem w Organizacji
  (w odniesieniu do wymagań prawa). Ocena zgodności ma charakter wizji lokalnej przedsiębiorstwa oraz weryfikacji dokumentacji w badanym obszarze funkcjonalnym.
   
  Ocena dokumentacji ma na celu:

  • wykazanie, iż Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane przez prawo koncesje, decyzje i zezwolenia związane z prowadzoną działalnością;

  • ocenę działalności, dokumentów i zapisów powstających w Organizacji pod kątem stopnia spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz innych (np. posiadanych koncesji, decyzji i pozwoleń);

  • wykazanie skuteczności komunikacji z odpowiednimi organami administracji samorządowej i państwowej.

 4.  

 5. Dokumentowanie wyników – Raport.

  W wyniku zrealizowanych działań powstaje raport zawierający opis ewentualnych niezgodnościdziałalności Przedsiębiorstwa z przepisami prawa oraz zalecenia do realizacji. Dla zdefiniowanych niezgodności zostają zaproponowane działania naprawcze (czyli co należy robić, aby spełnić wymagania prawne), a dla słabszych stron – wskazanie możliwości doskonalenia;

 6.  

 7. Prezentacja wyników.

  Wyniki oceny zgodności – raport – zostają przedstawione w  odpowiedniej formie najwyższemu kierownictwu wraz ze wskazaniem potencjalnych skutków stwierdzonych niezgodności oraz propozycją działań naprawczych i doskonalących.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top