Pozyskane dotacje z UE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Beneficjent:
DPF MALON Rafał Malon

 

Tytuł projektu: “Wdrożenie systemu klasy B2B w celu elektronicznej wymiany danych i informacji”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-039/11-00

 

Projekt polega na zaprojektowaniu, zakupie licencji i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi.

 

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawach realizowanego projektu:
Rafał Malon
tel.: 71 7890841

 
 


dotacje ue

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Beneficjent: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami obsługi klienta w zakresie identyfikacji przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz BHP i nadzorowania aktualności tych przepisów”.
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 8.2 .: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-057/12-00

 

Projekt zakłada zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi. Wdrożenie systemu B2B umożliwi zautomatyzowanie kluczowych procesów pomiędzy Wnioskodawca a jego Partnerami a także przyczyni się do uporządkowania informacji, usprawnienia komunikacji i wymiany danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Wdrożenie systemu informatycznego zapewni sprawniejszy nadzór nad poszczególnymi projektami, optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz poprawę jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów.

 

Kontakt w sprawach zrealizowanego projektu:
tel. 71 7890841

 


Więcej informacji:

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl