Prezentacja firmy

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia, zasobów ekonomicznych i intelektualnych, co niewątpliwie stanowi o naszej przewadze nad konkurencją.

Naszą siłą są nasi konsultanci i trenerzy. To właśnie ich potencjał – wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne połączone z elastycznością wobec wymagań rynku, klientów i postępu technologicznego tworzą nasze główne atuty. Zapał do pracy, kreatywność i ambicje Zespołu, wspierane przez doświadczoną kadrę – to solidny fundament, na którym opieramy naszą działalność, z sukcesem realizując powierzone nam zadania.

W ramach ciągłego doskonalenia nawiązujemy współpracę z kolejnymi specjalistami, którzy wnosząc swój know how, poszerzają zakres naszej działalności, zwiększając wartość intelektualną Grupy oraz uczestniczą w jej rozwoju.

Ważną informacją dla naszych potencjalnych Klientów jest fakt, iż w całej Grupie funkcjonuje system zarządzania, który zapewnia terminową i profesjonalną realizację projektów, ich odporność na zmienne czynniki zewnętrzne i co najważniejsze – gwarantujący pełne bezpieczeństwo powierzonych nam informacji. Ponadto nasze umowy, które zawieramy z Klientami, obejmują bardzo szczegółowe klauzule poufności gwarantujące prawidłowy nadzór nad przekazanymi nam danymi.

Jesteśmy aktywni w obszarze swojej zawodowej działalności, ale i poza nią. Jesteśmy członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej.

Biuro MALON GROUP mieści się przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74, w zabytkowym budynku NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) – dawnej siedziby Krajowego Sejmu Śląskiego. Zabytkowy charakter obiektu, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, niewątpliwie wpływa na niepowtarzalny klimat tego miejsca. Organizowane przez nas szkolenia stacjonarne we Wrocławiu, są prowadzone w zabytkowych, XIX-o wiecznych salach budynku, zaadaptowanych na potrzeby wykładów, spotkań i konferencji.

Korzyścią wynikającą z lokalizacji w centrum miasta jest dogodny dojazd do naszego biura, jak również bliskość bazy hotelowej, co niewątpliwie stanowi duże udogodnienie dla uczestników naszych szkoleń (więcej informacji dotyczących możliwości zakwaterowania oraz dojazdu do nas – w zakładce Kontakt: napisz do nas).

Warto podkreślić, iż dysponujemy swoim sprzętem multimedialnym, niezbędnym do realizacji szkoleń. Stanowi to duży atut zwłaszcza przy realizacji szkoleń zamkniętych, odbywających się w siedzibach naszych Klientów.

Posiadamy również swoją biblioteczkę, w której gromadzone są najnowsze publikacje książkowe z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, jak również czasopisma branżowe, prenumerowana prasa oraz aktualne normy. Pozwala to na stałe doskonalenie naszych pracowników oraz zdobywanie najnowszej wiedzy, co w naszej branży jest działaniem niezbędnym, gwarantującym wykonywanie usług w pełni odpowiadających potrzebom nowoczesnych organizacji.

Ponadto pracujemy wyłącznie na legalnym oprogramowaniu, czego potwierdzeniem jest posiadany przez nas certyfikat Microsoft Licence Management (wydany jako 1309. w Polsce na kilkaset tysięcy działających w naszym kraju przedsiębiorstw).

Jesteśmy zgraną grupą konsultantów pracujących w różnorodnych obszarach składających się na naszą bogatą ofertę rozwiązań dla firm. Stale poszerzamy swoją wiedzę i nabywamy nowe kwalifikacje, aby móc zaoferować naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie i zagwarantować realizację projektów, które całkowicie spełnią ich oczekiwania. W tym celu uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, kursach językowych, wymianach doświadczeń oraz konferencjach, które umożliwiają nam ciągły rozwój i nabywanie umiejętności odpowiadających międzynarodowym standardom.

Dokładamy wszelkich starań, aby już podczas pierwszego kontaktu z Klientem stworzyć przyjazną atmosferę, która umożliwia zbudowanie długotrwałego partnerskiego układu zawodowego, utrzymywanego również po zakończeniu realizacji projektu. W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim zasadą uczciwości względem Klientów. Przejawia się ona w realizacji powierzonych nam zadań w sposób rzetelny oraz z autentycznym zaangażowaniem w sprawy ważne dla Organizacji, które znajdują się pod naszą opieką.

Back to Top