Akredytacje

Udział w Programach Unijnych wspierających polskich przedsiębiorców

 

Naszym celem jest pomoc Organizacjom i Instytucjom w zwiększaniu skuteczności ich działania oraz osiąganiu przez nie celów biznesowych i statutowych. Dlatego nie tylko stale poszerzamy zakres naszych usług, doskonalimy nasze działania, ale od początku naszego istnienia staraliśmy się angażować w działania umożliwiające naszym obecnym i potencjalnym Klientom jak najlepsze wykorzystanie pojawiających się przed nimi szans rozwoju i zwiększenia atrakcyjności na rynku. Wyrazem naszego dążenia jest wkład w realizację unijnych programów pomocowych dla polskich przedsiębiorców.
 

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
DOTACJE NA DORADZTWO

W roku 2004 zostaliśmy akredytowanym wykonawcą usług w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” (SPO-WKP, Działanie 2.1).
 

Akredytacja umożliwiła nam rozpoczęcie realizacji kompleksowej pomocy związanej z pozyskaniem dofinansowania (m.in. opracowywanie wniosku o dotację, kompletowanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych, komunikacja między Klientem a jednostką kontraktująca dotacje, rozliczanie projektu) na oferowane przez nas usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:

  • systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000;

  • systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004;

  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004 oraz

  • systemu HACCP

Dzięki temu do grona naszych Klientów mogły dołączyć małe i średnie firmy ubiegające się o wsparcie do 50% kosztów kwalifikowanych na realizację wspomnianych usług.
 
Phare „Wstęp do Jakości”

W 2002 r. uzyskaliśmy akredytację w ramach programu Unii Europejskiej Phare „Wstęp do Jakości”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością.
 

Oznaczało to dla małych i średnich firm korzystających z naszych usług w tej dziedzinie, możliwość ubiegania się o wsparcie (do 50% kosztów netto). Od tamtego momentu mogły również otrzymać pomoc (do 50% kosztów netto) na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami norm ISO.


 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl