Pozyskane dotacje z UE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Beneficjent:
DPF MALON Rafał Malon

 

Tytuł projektu: “Wdrożenie systemu klasy B2B w celu elektronicznej wymiany danych i informacji”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-039/11-00

 

Projekt polega na zaprojektowaniu, zakupie licencji i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi.

 

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawach realizowanego projektu:
Rafał Malon
tel.: 71 7890841

 
 


dotacje ue

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Beneficjent: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami obsługi klienta w zakresie identyfikacji przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz BHP i nadzorowania aktualności tych przepisów”.
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 8.2 .: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-057/12-00

 

Projekt zakłada zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami biznesowymi. Wdrożenie systemu B2B umożliwi zautomatyzowanie kluczowych procesów pomiędzy Wnioskodawca a jego Partnerami a także przyczyni się do uporządkowania informacji, usprawnienia komunikacji i wymiany danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Wdrożenie systemu informatycznego zapewni sprawniejszy nadzór nad poszczególnymi projektami, optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz poprawę jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów.

 

Kontakt w sprawach zrealizowanego projektu:
tel. 71 7890841

 


Więcej informacji:

Back to Top

Informujemy, że w celu zapewnienia ciągłości realizowanych projektów jesteśmy w pełnej gotowości aby nieprzerwanie wspierać Państwa świadcząc oferowane przez nas usługi doradcze i szkoleniowe.

 

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz naszych pracowników świadczone przez nas usługi doradcze i szkoleniowe są obecnie realizowane również w formie on-line. Za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy mamy możliwość przeprowadzenia praktycznie każdego działania związanego z wdrażaniem, utrzymywaniem lub doskonaleniem systemów zarządzania.

Informacja o możliwości realizacji

projektów i działań on-line