Referencje od: Dolfamex Sp. z o.o., wynik projektu: pozytywna certyfikacja ISO 9001

Referencje od: Dolfamex Sp. z o.o., wynik projektu: pozytywna certyfikacja ISO 9001

Dostosowanie funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015

(2018-07-04)

DOLFAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze należy do Grupy Kapitałowej STALMOT S.A. z Nidzicy. Jesteśmy nowoczesną firmą prowadzącą działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości narządzi skrawających.


Potwierdzamy niniejszym, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z .o.o. wykonało dla nas prace szkoleniowe i konsultacyjne mające na celu dostosowanie istniejącego w firmie Systemu Zarządzania Jakością do wymagań normy ISO 9001:2015.


Na uwagę zasługuje kompleksowość świadczonych usług doradczych oraz wszechstronność zakresu wykonywanych działań – w naszym wypadku projekt wdrożenia wymagań nowej normy poza działaniami doradczymi, uwzględniał również weryfikację dokumentacji, współprace w wykonaniu oceny ryzyka, a także szkolenia kadry kierowniczej, pracowników funkcyjnych, audytorów wewnętrznych i Pełnomocnika.


Rezultat współpracy z konsultantami Centrum Doradczo Szkoleniowego Malon GROUP, jakim była pozytywna certyfikacja ISO 9001 bez wątpienia świadczy o tym, iż stanowią oni zespół kompetentnych i doświadczonych fachowców potrafiących zaprojektować nie tylko skuteczny, ale i nieszablonowy – dopasowany do specyfiki, branży i potrzeb danej firmy system zarządzania.


Polecamy Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP poszukującym sprawdzonego i rzetelnego Partnera w zakresie wdrożeń rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw!Referencje od DOLFAMEX, wynik projektu: pozytywna certyfikacja ISO 9001

Zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi naszych usług dotyczących systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.Back to Top