Rekomendacje

Certyfikat przyznany po audycie przeprowadzonym przez niezależną jednostkę certyfikującą jest dowodem na to, że zaprojektowany, udokumentowany i wdrożony przez nas system zarządzania jest zgodny z wytycznymi i wymaganiami międzynarodowych norm. Jednocześnie dla Klienta stanowi potwierdzenie, iż dokonany przez niego wybór firmy konsultingowej, której zaufał i zlecił realizację projektu tak ważnego dla dalszego rozwoju firmy, był wyjątkowo trafny.
 

Profesjonalizm naszych konsultantów potwierdza ich 100% skuteczność – świadczy o tym fakt, iż wszyscy Klienci, którzy przystąpili do certyfikacji wdrożonego przez CDS MALON systemu zarządzania otrzymali pozytywną ocenę podczas auditu certyfikującego i uzyskali stosowny certyfikat
Każdy zgłaszający się do nas Klient może być pewien, iż sprawy ważne dla jego firmy powierza wysokiej klasy specjalistom.
 
Projektowane i wdrażane przez nas systemy zarządzania podlegają ocenie auditorów będących przedstawicielami wybranej przez Klienta, bezstronnej jednostki certyfikującej.
 

W ciągu ponad 20 lat działalności naszej firmy projekty, które zrealizowaliśmy dla naszych Klientów, były poddawane ocenie niemal wszystkich jednostek certyfikujących działających na polskim rynku, jak również sprawdzane przez różne jednostki zagraniczne, często specjalizujące się w certyfikacji systemów korporacyjnych lub rzadko spotykanych w Polsce.


 

Back to Top