Uznanie WUP

Uzyskaliśmy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu już w 2006 r., otrzymując numer 2.02/0092/2006.
 

Z uwagi na stały rozwój oraz zmianę osobowości prawnej, firma została wpisana do RIS w 2010 r. już jako Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. (nr 2.02/00120/2010).
 

Tym samym nasza Spółka stała się kontynuatorką działalności szkoleniowej firmy DPF MALON Rafał Malon, poszerzając jednocześnie nie tylko ofertę szkoleniową, ale i skład swojego Zespołu, do którego dołączyli nowi trenerzy.
 

Dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych możemy m.in. otrzymywać zlecenia na realizację szkoleń finansowanych ze środków publicznych (np. Fundusz Pracy, fundusze pomocowe UE, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest jawny i dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Osoby zainteresowane mogą więc bez problemu znaleźć w nim informacje dotyczące wybranej instytucji szkoleniowej, takie jak m.in.: tematyka prowadzonych szkoleń, kadra prowadząca szkolenia, baza lokalowa instytucji, jej wyposażenie i środki dydaktyczne, metody oceny jakości szkoleń itp.


 

Back to Top