RODO – obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z wymaganiami RODO

 

INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

 1. Administrator i współadministratorzy danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych jest MALON Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław Dane rejestrowe: rejestracja pod nr KRS 0000430047 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; NIP: 9131615066; REGON: 021930576.

  Dane kontaktowe: tel. (71) 789 08 41, faks (71) 791 39 09, biuro gsm: +48 604 20 90 43, biuro@iso.org.pl.

  Ze względu na złożony charakter naszej organizacji oraz procesy realizowane w ramach jednego spójnego systemu w tym w ramach spójnego środowiska IT, dane są współadministrowane przez działające pod wspólnym szyldem MALONGROUP podmioty:

  • AQUILA Capital Investment Sp. z o. o. (NIP: 8971807471),
  • BRAND Renata Galej (NIP: 8942621261),
  • AQP Sp. z o. o. (NIP: 9131614753),

 2. Bezpieczeństwo przetwarzania i powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  Dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz Współadministratorów funkcjonujących w ramach MALONGROUP. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
  Dane osobowe są udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych oraz dostawcy usług z zakresu wsparcia IT. Wskazani Odbiorcy Danych otrzymali ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.


 3. Prawa osób, których dane przetwarzamy.
  W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania;

  • prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia;

  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane przetwarzamy;

  • prawo do wycofania zgody jeśli przetwarzanie realizowane jest na podstawie udzielonej nam wcześniej zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl).


 4. Cele, podstawy prawne, czas przetwarzania oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych.
  Szczegółowe informacje zostały przedstawione z podziałem na kategorie osób, których dane przetwarzamy:

W przypadku uwag, wątpliwości lub woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e mailową na adres: iod@iso.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Back to Top