Kategoria: Odbiorcy informacji marketingowych i handlowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

kategoria osób: ODBIORCY INFORMACJI MARKETINGOWYCH I HANDLOWYCH

 

 1. Cel przetwarzania:
  cel przetwarzania:przekazywanie informacji handlowych i innych informacji związanych z przedmiotową działalnością firm wchodzących w skład MALONGROUP;


 2. Podstawa przetwarzania:
  jednoznacznie i dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę której dane dotyczą (RODO, art. 6 ust 1, lit. a);


 3. Kategorie danych:
  imię i nazwisko, pracodawca, stanowisko, adres e-mail;


 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przez nas przetwarzane od momentu udzielenia zgody do momentu wycofania tej zgody;


 5. Źródło pozyskania danych osobowych:
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

 

 

Back to Top