Kategoria: Odbiorcy informacji marketingowych i handlowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

kategoria osób: ODBIORCY INFORMACJI MARKETINGOWYCH I HANDLOWYCH


I. Przypadek 1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
 

 1. Cel przetwarzania:
  przekazywanie informacji handlowych i innych informacji związanych z przedmiotową działalnością firm wchodzących w skład MALONGROUP;


 2. Podstawa przetwarzania:

  • jednoznacznie i dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę której dane dotyczą
   (RODO, art. 6 ust 1, lit. a);

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, art. 6, ust. 1, lit. f).
   Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są potrzebą zaprezentowania potencjalnemu odbiorcy (osoby, której dane są przetwarzane) oferty dotyczącej usług oferowanych przez Administratora i Współadministratorów wchodzących w skład MalonGroup.


 3. Kategorie danych:
  imię i nazwisko, pracodawca, stanowisko, adres e-mail;


 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przez nas przetwarzane od momentu udzielenia zgody do momentu wycofania tej zgody lub do momentu, gdy dana osoba zażąda realizacji któregokolwiek ze swoich praw ograniczających lub wymagających od nas zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych;


 5. Źródło pozyskania danych osobowych:
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

 

II. Przypadek 2. Przetwarzanie danych na uzyskanych ze źródeł ogólnie dostępnych
 

 1. Cel przetwarzania:
  przekazywanie informacji handlowych i innych informacji związanych z przedmiotową działalnością firm wchodzących w skład MALONGROUP;


 2. Podstawa przetwarzania:
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, art. 6, ust. 1, lit. f).
  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są potrzebą zaprezentowania potencjalnemu odbiorcy (osoby, której dane są przetwarzane) oferty dotyczącej usług oferowanych przez Administratora i Współadministratorów wchodzących w skład MalonGroup.


 3. Kategorie danych:
  adres e-mail, pracodawca (w przypadkach przetwarzania firmowego adresu e-mail), imię i nazwisko;


 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że dana osoba zażąda realizacji któregokolwiek ze swoich praw ograniczających lub wymagających od nas zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych;


 5. Źródło pozyskania danych osobowych:
  źródła ogólnie dostępne – internet, np. bazy CEIDG, portale społecznościowe itp.

 
 

Back to Top