Kategoria: odbiorcy komunikatów informacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

kategoria osób: ODBIORCY KOMUNIKATÓW INFORMACYJNYCH

 

 1. Cel przetwarzania:
  przekazywanie komunikatów informacyjnych również o charakterze handlowym, istotnych ze względu na rodzaj, zakres i sposób prowadzenia działalności osób, których dane przetwarzamy oraz związanych z przedmiotową działalnością firm wchodzących w skład MALONGROUP;


 2. Podstawa przetwarzania:

  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (RODO, art. 6 ust 1, lit. d),

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i/lub współadministratorów (RODO, art. 6 ust 1, lit. f);


 3. Kategorie danych:
  imię i nazwisko, pracodawca, stanowisko, adres e-mail;


 4. Czas przetwarzania:
  dane będą przetwarzane przez nas przez okres dostępności tych danych w ogólnodostępnych źródłach za wyjątkiem sytuacji kiedy dana osoba wystąpi z żądaniem ograniczenia, sprzeciwu lub usunięcia jej danych;


 5. Źródło pozyskania danych osobowych:

  • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

  • źródła publicznie dostępne: informacje z firmowych stron internetowych, bazy danych (w tym m.in: CEIDG i inne).

 

 

Back to Top