Bezpieczeństwo żywności

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności

 

System HACCP został po raz pierwszy opracowany dla amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. System przygotowała (w latach 60-tych) Pillsbury Company, współpracując z NASA i Laboratorium Badawczym armii USA w Natic. Następnie firma Pillsbury zastosowała HACCP do własnych produktów żywnościowych, wprowadzając system do przemysłu spożywczego.
 

Obecnie System HACCP jest rekomendowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem swych dwóch organów: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) skupionych w Komisji Kodeksu Żywnościowego. Wymagany jest również ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. To właśnie w unijnych, a w następstwie również polskich przepisach prawa, znajdują się wymogi dla wszystkich firm będących ogniwami łańcucha żywnościowego, odnośnie stosowania zasad GMP i GHP (zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej) i wdrożenia systemu HACCP.
 

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP, a więc muszą mieć wdrożony, utrzymywany i doskonalony system oparty na 7 zasadach zawartych w Codex Alimentarius. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006r.), która przywołuje i opiera się m.in. na przepisach:

 • Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Wyżej przywołane rozporządzenia zwalniają z obowiązku posiadania wdrożonego systemu HACCP i nie dotyczą

 • prywatnej domowej produkcji na własny użytek;

 • dystrybucji małych ilości produktów w obrocie lokalnym, z uwzględnieniem tylko przepisów krajowych;

 • obrotu małymi ilościami produktów obejmujących lokalnych, drobnych producentów i konsumentów, a także w lokalnym obrocie detalicznym;

 • dystrybucji surowców do celów garbarskich lub produkcji żelatyny oraz kolagenu;

 • produkcji pierwotnej.

UWAGA:

Zgodnie z art. 100.1 ust. 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006r.): kto nie wdraża w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 podlega karze grzywny.

HACCP jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności. HACCP jest systemowym postępowaniem, mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.
 

HACCP chroni interesy konsumenta, dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny, może udowodnić, że robi wszystko, aby wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia. Ponadto umożliwia weryfikację procesu produkcyjnego w oparciu o przeprowadzoną analizę zagrożeń, pozwala na efektywną gospodarkę surowcami, a także zmniejszenie liczby strat dzięki ograniczeniu ilości reklamacji dotyczących jakości produktu. Efektem tak wprowadzonej polityki jest wzrost zaangażowania załogi w procesie produkcyjnym.
 

System HACCP służy do identyfikacji i analizy zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W czasie Analizy HACCP członkowie Zespołu HACCP analizują schematy technologiczne, diagramy przepływu, a także identyfikują i analizują wszystkie potencjalne zagrożenia. Te najbardziej istotne są specjalnie nadzorowane za pomocą systemów monitorowania CCP (Critical Control Point – Krytyczny Punkt Kontroli – etap technologiczny, na którym występuje istotne zagrożenie, które należy monitorować w ściśle określony sposób). Wymogiem jest również ciągłe utrzymywanie systemu HACCP oraz przeprowadzanie okresowych weryfikacji jego skuteczności (czyli przeprowadzanie sprawdzeń, czy określone zasady nadzoru są skuteczne oraz czy są realizowane).
 

Obecnie w zakładach produkcji lub obrotu żywnością system HACCP projektowany jest i wdrażany zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

 • przepisach prawa unijnego i polskiego (tym samym zgodnie z 7 zasadami Codex Alimentarius czyli Kodeksu Żywnościowego);

 • duńskiej normie DS 3027 (swego czasu najpopularniejszy standard, na zgodność z którym można było certyfikować system HACCP; jego popularność zakończyło wprowadzenie międzynarodowego standardu ISO 22000);

 • międzynarodowej normie ISO 22000 (uznawany w około 160 Państwach standard będący podstawą certyfikacji systemu HACCP);

 • GMP+ (holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz, przeznaczony dla producentów, dostawców, firm świadczących usługi transportowe);

 • IFS Food (International Food Standard – podstawy tego standardu, dotyczącego jakości i bezpieczeństwa wyrobów Marek Własnych, zostały stworzone przez członków niemieckiego, francuskiego i włoskiego związku handlowców detalicznych);

 • BRC Food (BRC Food Standard – zbiór regulacji opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC) mających na celu uzyskanie bezpiecznych i wysokojakościowych produktów spożywczych);

 • SQMS (Supplier Quality Management System – Standard dla dostawców do McDonald’s).

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top