GMP+, System certyfikacji w sektorze pasz

 

Standard GMP+ opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt. Określiła ona wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. GMP+2006 jest niczym innym jak systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa karmy dla zwierząt.
 
 
Najczęściej wdrażanymi oraz certyfikowanymi standardami są:

 • GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;

 • GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;

 • GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;

 • GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

Wyżej podane standardy /systemy zawierają ogólne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby organizacja uzyskała niezależne potwierdzenie w postaci nadanego certyfikatu akredytowanej przez PDV jednostki certyfikującej.
 
 
Do wymagań tych należą elementy z zakresu:

 • zarządzania bezpieczeństwem pasz;
 • odpowiedzialności kierownictwa;
 • zarządzania zasobami;
 • sterowania procesem oraz;
 • pomiary, analiza i doskonalenie.

System spójny jest z międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, m.in. z rozporządzeniem 183/2005 Parlamentu Europejskiego, które zawiera ogólne przepisy o higienie pasz oraz zapewnieniu możliwości jej identyfikacji na wszystkich etapach produkcji; ściśle odnosi się również do systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) wymaganym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 

GMP+ bazuje też na powszechnie już znanych i stosowanych dobrych praktykach wytwórczych i higienicznych GMP/GHP oraz jest dostosowany do struktury międzynarodowych norm ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności). Dzięki temu integracja wyżej wymienionych systemów nie stwarza problemu, ale daje pełną kontrolę panowania nad zagrożeniami mogącymi pojawić się na którymś z etapów łańcucha bezpieczeństwa pasz oraz znacznie ułatwia zarządzanie organizacją.
 

GMP+ jest standardem przeznaczonym dla organizacji, które stawiają główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo. Mówimy tutaj nie tylko o bezpieczeństwie pasz, ale również o bezpieczeństwie żywności, którą spożywamy. Musimy uświadomić sobie bowiem, że pasza bardzo istotnie wpływa na jakość mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego, czyli jest pośrednim elementem naszego pożywienia. Dlatego tak istotne jest zachowanie perfekcyjnego poziomu zabezpieczeń przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami po to, aby uchronić siebie samych i swoich klientów przed negatywnymi skutkami spożywania niskiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.
 

Do wdrożenia i certyfikowania standardu GMP+ zobowiązane są wszystkie te firmy, które współpracują lub handlują z organizacjami holenderskimi.

Pozostałe organizacje nie maja takiego obowiązku, jednakże brak certyfikowanego systemu GMP+ niejednokrotnie wyklucza funkcjonowanie takiego podmiotu na rynku pasz.
 
 

Wdrożenie i certyfikacja systemu GMP+ to:

 • gwarancja stosowania przez daną organizację dobrych praktyk;

 • pewność konsumenta, że organizacja podjęła wszelkie możliwe starania, aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożeń;

 • poświadczenie bardzo wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa danego produktu paszowego oraz

 • sprawna komunikacja w całym obszarze łańcucha żywnościowego, zgodna z określonymi standardami oraz dająca możliwość śledzenia i identyfikowania każdego elementu składowego produktu paszowego.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top