Dobre Praktyki Produkcyjne

Dobra Praktyka Produkcyjna – GMP (Good Manufacturing Practice)

 

GMP to zbiór działań zdefiniowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu. Ma na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych. Pozwala więc na eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem wyrobu obcymi substancjami i ciałami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą.
 

Tym samy zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w większości branż, w których ich stosowanie jest obowiązkowe, mają na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom końcowym wyrobu gotowego.
 

Jedną z nadrzędnych zasad GMP jest wykluczenie z procesów produkcyjnych wszelkich działań przypadkowych i zapewnienie, aby te procesy przebiegały zgodnie ze ściśle określonymi wymaganiami w formie np. instrukcji i procedur.
 

Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do jakości produktu wytworzonego w zakładzie, w którym stosowane są Dobre Praktyki Produkcyjne
 
 

Zasady GMP bez względu na branżę, dotyczą głównie:

 • personelu realizującego poszczególne działania;

 • pomieszczeń w których realizowane są procesy;

 • wyposażenia używanego w ramach procesów;

 • materiałów wyjściowych i opakowaniowych;

 • realizacji procesu produkcji zgodnie ze zdefiniowanymi jednoznacznie regulacjami;

 • produktu gotowego;

 • laboratorium kontroli jakości;

 • odpadów;

 • kooperacji (podwykonawstwa);

 • postępowania w przypadku reklamacji oraz postępowania w przypadku potrzeby wycofania wyrobu z rynku;

 • audytu wewnętrznego;

 • dokumentacji GMP.

 

Dobre Praktyki Produkcyjne stosowane są między innymi w odniesieniu do:

 • przemysłu spożywczego;
 • przemysłu farmaceutycznego;
 • przemysł kosmetycznego.

 

Wymagania odnośnie Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP

Przedstawiane są w różnego typu dokumentach, między innymi Rozporządzeniach WE (prawodawstwo unijne), rozporządzeniach krajowych oraz normach międzynarodowych.
 
Obecnie, ze względu na potencjalne skutki dla użytkowników, wymagania GMP stosowane są w:

 • branży farmaceutycznej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143, z późn. zm.);

 • branży spożywczej: Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.);

 • branży kosmetycznej: norma ISO 22716 (zawierająca GMP powołane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.

W innych sektorach rynku również wprowadzane są tego typu rozwiązania, czego przykładem są np. wymagania odnośnie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w przypadku poszczególnych grup wyrobów budowlanych. Działania te mają na celu ochronę konsumenta czy użytkownika przed zagrożeniami, jakie mogą wynikać z nieodpowiednio realizowanego i nadzorowanego procesu produkcji.

 
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą GMP, czyli Dobrych Praktyk Produkcyjnych

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top