PN-EN 15593:2010
“Opakowania – Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych”

 

Europejski Standard EN 15593 (w Polsce znany jako Polska Norma PN EN 15593:2010 “Opakowania – Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych”) został opublikowany w 2008 r. przez Europejski Komitet Normalizacyjny w odpowiedzi na potrzebę istnienia i stosowania ustandaryzowanych wymagań odnoszących się do higieny opakowań mających kontakt z żywnością.
 

Standard EN 15593:2008 zawiera więc wymagania dla systemu zarządzania przeznaczonego dla wytwórców takich opakowań, jak również zestaw dobrych praktyk umożliwiających prowadzenie działalności zgodnie z zasadami higieny oraz zarządzanie zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem żywności. Norma nawiązuje więc do takich popularnych standardów, jak ISO 9001, ISO 22000 oraz systemu HACCP.
 
 

Dla kogo przeznaczony jest standard EN 15593:2008?

Wymagania Europejskiej Normy EN 15593:2008 wdrażają przede wszystkim organizacje wytwarzające opakowania do żywności, pragnące wykazać skuteczność systemu zarządzania zapewniającego ich bezpieczeństwo i higienę. Standard może być ponadto stosowany przez producentów oraz dostawców materiałów i usług dla tego typu firm.
 
 

Korzyści wynikające z certyfikacji systemu zgodnego z wymaganiami normy EN 15593:

Korzyści wynikających z wdrożenia wymagań normy EN 15593 jest bardzo wiele. Przede wszystkim doceniany jest przez producentów opakowań żywności za możliwość:

  • zapewnienia skutecznego narzędzia służącego produkcji opakowań żywności spełniających wymagania związane z higieną;

  • wykazania zainteresowanym stronom (np. producentom żywności) zgodności opakowań z wymaganiami higienicznymi dzięki certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę certyfikującą;

  • kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji opakowań wchodzących w kontakt z żywnością;

  • oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności;

  • zintegrowania systemu z innymi funkcjonującymi już w organizacji.

Wdrożenie wymagań systemu zarządzania EN 15593 ma więc na celu zapewnienie, iż opakowania wchodzące w kontakt z żywnością odpowiadają europejskim standardom higienicznym dla tego typu produktów. Bez wątpienia więc niesie ze sobą korzyści dla każdego konsumenta oczekującego, iż opakowanie, w którym znajduje się produkt spożywczy, gwarantuje maksimum higieny i co za tym idzie – bezpieczeństwo zdrowotne.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania
systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami standardu EN 15593:2008

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl