PN-EN 15593:2010
“Opakowania – Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych”

 

Europejski Standard EN 15593 (w Polsce znany jako Polska Norma PN EN 15593:2010 “Opakowania – Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych”) został opublikowany w 2008 r. przez Europejski Komitet Normalizacyjny w odpowiedzi na potrzebę istnienia i stosowania ustandaryzowanych wymagań odnoszących się do higieny opakowań mających kontakt z żywnością.
 

Standard EN 15593:2008 zawiera więc wymagania dla systemu zarządzania przeznaczonego dla wytwórców takich opakowań, jak również zestaw dobrych praktyk umożliwiających prowadzenie działalności zgodnie z zasadami higieny oraz zarządzanie zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem żywności. Norma nawiązuje więc do takich popularnych standardów, jak ISO 9001, ISO 22000 oraz systemu HACCP.
 
 

Dla kogo przeznaczony jest standard EN 15593:2008?

Wymagania Europejskiej Normy EN 15593:2008 wdrażają przede wszystkim organizacje wytwarzające opakowania do żywności, pragnące wykazać skuteczność systemu zarządzania zapewniającego ich bezpieczeństwo i higienę. Standard może być ponadto stosowany przez producentów oraz dostawców materiałów i usług dla tego typu firm.
 
 

Korzyści wynikające z certyfikacji systemu zgodnego z wymaganiami normy EN 15593:

Korzyści wynikających z wdrożenia wymagań normy EN 15593 jest bardzo wiele. Przede wszystkim doceniany jest przez producentów opakowań żywności za możliwość:

  • zapewnienia skutecznego narzędzia służącego produkcji opakowań żywności spełniających wymagania związane z higieną;

  • wykazania zainteresowanym stronom (np. producentom żywności) zgodności opakowań z wymaganiami higienicznymi dzięki certyfikacji systemu przez niezależną jednostkę certyfikującą;

  • kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji opakowań wchodzących w kontakt z żywnością;

  • oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności;

  • zintegrowania systemu z innymi funkcjonującymi już w organizacji.

Wdrożenie wymagań systemu zarządzania EN 15593 ma więc na celu zapewnienie, iż opakowania wchodzące w kontakt z żywnością odpowiadają europejskim standardom higienicznym dla tego typu produktów. Bez wątpienia więc niesie ze sobą korzyści dla każdego konsumenta oczekującego, iż opakowanie, w którym znajduje się produkt spożywczy, gwarantuje maksimum higieny i co za tym idzie – bezpieczeństwo zdrowotne.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania
systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami standardu EN 15593:2008

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe


 

Back to Top