Inne systemy i standardy

Przedstawione w niniejszej zakładce systemy zarządzania, ze względu na specyficzny lub bardzo szeroki zakres przedmiotowy, nie mieszczą się w żadnej z wcześniej wymienionych kategorii. Są to głównie standardy charakterystyczne i znane głównie w poszczególnych branżach/ sektorach przemysłowych. Z tego też względu nie są one znane szerszemu spektrum przedsiębiorstw/ konsumentów lub użytkowników.
 

Do niniejszej grupy zakwalifikowane zostały przez nas następujące systemy:

  • SQAS – Safety and Quality Assessment System – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości;

  • TAPA (FSR czyli Freight Security Requirement – Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu oraz TSR czyli Truck Security Requirement – Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu Drogowego);

  • WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli (PN-N 19001);

  • System 5S (zwany również Praktykami 5S lub zasadami 5S);

  • EN 15838 (System zarządzania jakością dla call centers/ contact centers).

Niezależnie od przedmiotu wyżej przedstawionych systemów, w przypadku każdego z nich istnieje możliwość wykazania zgodności z opisującymi je normami lub standardami przez niezależną jednostkę, na podstawie pozytywnego wyniku auditu. Otrzymany certyfikat umożliwia firmie wykazanie swoim kontrahentom lub potencjalnym Klientom, że jako organizacja wdrożyła i stosuje się do odpowiednich wymagań.
 

Szczegóły dotyczące każdego z wymienionych systemów zostały przedstawione na poszczególnych podstronach.

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top

Informujemy, że w celu zapewnienia ciągłości realizowanych projektów jesteśmy w pełnej gotowości aby nieprzerwanie wspierać Państwa świadcząc oferowane przez nas usługi doradcze i szkoleniowe.

 

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz naszych pracowników świadczone przez nas usługi doradcze i szkoleniowe są obecnie realizowane również w formie on-line. Za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy mamy możliwość przeprowadzenia praktycznie każdego działania związanego z wdrażaniem, utrzymywaniem lub doskonaleniem systemów zarządzania.

Informacja o możliwości realizacji

projektów i działań on-line