UWAGA: niniejsze informacje są informacjami archiwalnymi. Norma PN-N 19001 w sierpniu 2014 roku została wycofana. Wymagania dotyczące WSK obecnie są przedstawione w przepisach prawa, które nawiązują z kolei do wymagań ISO 9001. W celu zapoznania z aktualnymi informacjami dotyczącymi WSK proszę “kliknąć” na odpowiednią zakładkę w menu lub na odpowiedni, wyżej przedstawiony przycisk

PN-N 19001 Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

 

Czym jest Wewnętrzny System Kontroli PN-N 19001 i przez kogo jest stosowany?

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi bowiem jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Wdrażany jest, niezależnie od rodzaju i wielkości organizacji, przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych;

 • firmach handlowych;

 • organizacjach badawczo-rozwojowych oraz

 • organizacjach pełniących rolę pośrednika (np. spedytorzy, przewoźnicy, firmy przeładunkowe itp.).

Zasady Wewnętrznego Systemu Kontroli reguluje Europejska Norma, przyjęta w Polsce jako PN-N 19001. Wdrożenie jej wymagań pozwala na weryfikację działalności organizacji biorącej udział w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym, pozwalając jednocześnie na zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Struktura normy

Norma PN-N 19001 oparta jest na strukturze standardu ISO 9001 zawierającego wymagania dla systemu zarządzania jakością. Oznacza to, że obejmuje ona wszystkie wymagania ISO 9001 oraz dodatkowe, specyficzne dla wewnętrznego systemu kontroli. W normie PN-N 19001 znajdują się więc następujące punkty:

 1. Zakres normy;

 2. Powołania normatywne;

 3. Terminy i definicje;

 4. Wewnętrzny system kontroli (wymagania ogólne, wymagania dotyczące dokumentacji);

 5. Odpowiedzialność kierownictwa (zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, planowanie, odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja, przegląda zarządzania);

 6. Zarządzanie zasobami (zapewnienie zasobów, zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy);

 7. Realizacja wyrobu (planowanie realizacji wyrobu, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy, produkcja i dostarczanie usługi, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów);

 8. pomiary, analiza i doskonalenie (postanowienia ogólne, monitorowanie i pomiary, nadzór nad wyrobem niezgodnym, analiza danych, doskonalenie).

Korzyści wynikające z wdrożenia Wewnętrznego Systemu Kontroli spełniającego wymagania normy
PN-N 19001

Jak podkreślają autorzy Europejskiej Normy we wstępie do dokumentu, wdrożenie i przestrzeganie wymagań EN-N 19001 pozwala m.in. na:

 • regulację zasad obrotu towarami o znaczeniu strategicznym;

 • określenie sposobu ewidencji obrotów;

 • kontrolę każdej komórki organizacyjnej;

 • eliminację błędów pracowników;

 • udowodnienie wiarygodności organizacji;

 • włączenie firmy w krajowy system kontroli eksportu;

 • budowę współpracy między organizacją i odpowiednią komórką rządową (organem kontrolującym eksport) oraz

 • weryfikację i gromadzenie informacji o partnerach i towarach oraz gromadzenie dokumentacji i udostępnianie jej do kontroli.

Wdrożenie i stosowanie wymagań normy PN-N 19001 pozwala więc organizacjom przede wszystkim na udowodnienie, iż spełniają one międzynarodowe wymogi eksportu towarów o znaczeniu strategicznym. Warto jednak podkreślić, iż przeciwdziałając niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu ww. towarów, organizacje te nie tylko dowodzą, iż ich działalność stoi w zgodzie z prawem, ale że jednocześnie chronią reputację swojego kraju jako dbającego o bezpieczeństwo międzynarodowej społeczności.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) zgodnego z wymaganiami normy PN-N 19001

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 


Back to Top