TAPA (Technology Asset Protection Association)

 

TAPA jest organizacją założoną w 1997 r. w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z przewozem produktów zaawansowanych technologii np. nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Z czasem organizacja ta rozszerzyła swoje działanie na regiony: Europy, Bliskiego Wschodu, Afrykę (EMEA), Azję i Brazylię. Obecnie zrzesza około 400 członków na całym świecie, a zakres jej działań koncentruje się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz ochronie przewożonych i magazynowanych towarów o wysokiej wartości przed: kradzieżą, uszkodzeniami i aktami terroru.
 
Kluczowymi inicjatywami TAPA EMEA, które mają ułatwić zarządzanie ryzykiem są:

  • Freight Security Requirement (FSR) oraz
  • Incidents Information Services (IIS).

Incidents Information Services [czyli System Informowania o Zdarzeniach] został stworzony, by ulepszyć dostęp i przepływ informacji o przypadkach kradzieży i napadach na dostawców dóbr high-tech i innych dóbr wartościowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz ich analizę.
 

Freight Security Requirement [Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu] to niezbędne minimum standardów bezpieczeństwa produkcji, przewozu i dystrybucji dóbr high-tech oraz metody jego zachowania, skierowane do firm przewozowych i logistycznych. Zawiera także zarys specyfikacji i procesu uzyskania certyfikatów TAPA dla dostawców, zarówno jeżeli chodzi o ich zaplecze, jak i sam tranzyt.
 
FSR ciągle ewoluuje, by sprostać nowym oczekiwaniom – w 2006 r. powstał standard TSR (Truck Security Requirement), który odnosi się do transportu drogowego produktów i materiałów (w odróżnieniu od FSR, TSR jest programem dostosowawczym bazującym na samodzielnej ocenie), a obecnie np. rozwijane są standardy dla transportu powietrznego dóbr.
 

TAPA przyznaje jedną z trzech kategorii certyfikatów, przy czym najbardziej ceniony jest certyfikat
A, przyznawany za przewóz najbardziej wartościowych towarów. O ich przyznaniu decyduje spełnienie wielu kryteriów, m.in.: zabezpieczenia i kontrola dostępu do magazynów i biura, określone procedury bezpieczeństwa dotyczące obiektów i transportu oraz powiadomienia i reagowania. Warto też dodać, że są one przyznawane na konkretną lokalizację, z uwzględnieniem specyfiki każdego obiektu z punktu widzenia bezpieczeństwa.
 

Organizacjami zrzeszonymi w TAPA EMEA, a więc posiadającymi taki certyfikat są m.in.: Air France Cargo Security, DHL Logistic, DHL Express, Qatar Airways Cargo, Schenker S.A., Swedish Post, Swiss Post i Skyline Express Intl. GHMB. Z kolei producentami towarów z grupy “podwyższonego ryzyka kradzieży”, którzy korzystają z usług członków TAPA są m.in.: Apple Computer Limited, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard Co., Motorola, Nike, Samsung i Nokia Corp.

Jakie korzyści daje posiadanie certyfikatu TAPA?

Według danych TAPA każdego roku straty ponoszone w związku z kradzieżą przewożonych dóbr wynoszą od  do 60 mld dolarów, a w niektórych przypadkach stanowią 30 % wartości transportu.

  • dzięki certyfikacji FSR straty firm zmniejszają się nawet o 40%!;

  • sam certyfikat jest wyraźnym sygnałem dla klienta, że dana firma przewozowa jest partnerem spełniającym najwyższe kryteria bezpieczeństwa towarów w trakcie przewozu i magazynowania oraz zapewniającą ich nienaruszalność;

  • jest świadectwem świadczenia usług na najwyższym poziomie i dowodem wiarygodności;

  • certyfikacja to możliwość konkurencji na międzynarodowym rynku, a także

  • rzetelne informacje o zagrożeniach, niebezpiecznych miejscach i metodach stosowanych przez przestępców, dzięki możliwości dostępu do wspomnianego Systemu Informowania o Zdarzeniach, co pozwala na skuteczniejsze zapobieganie incydentom na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu systemów
TAPA FSR i TAPA TSR

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl