TAPA (Technology Asset Protection Association)

 

TAPA jest organizacją założoną w 1997 r. w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z przewozem produktów zaawansowanych technologii np. nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Z czasem organizacja ta rozszerzyła swoje działanie na regiony: Europy, Bliskiego Wschodu, Afrykę (EMEA), Azję i Brazylię. Obecnie zrzesza około 400 członków na całym świecie, a zakres jej działań koncentruje się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz ochronie przewożonych i magazynowanych towarów o wysokiej wartości przed: kradzieżą, uszkodzeniami i aktami terroru.
 
Kluczowymi inicjatywami TAPA EMEA, które mają ułatwić zarządzanie ryzykiem są:

  • Trucking Security Requirements (TSR)
  • Facility Security Requirements (FSR)
  • Parking Security Requirements (PSR)
  • Incidents Information Services (IIS).

Incidents Information Services [czyli System Informowania o Zdarzeniach] został stworzony, by ulepszyć dostęp i przepływ informacji o przypadkach kradzieży i napadach na dostawców dóbr high-tech i innych dóbr wartościowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz ich analizę.
 

Standardy bezpieczeństwa ładunku w zakresie magazynowania (TAPA FSR), transportu drogowego (TAPA TSR), bezpiecznych parkingów dla pojazdów (TAPA PSR) to zestawy wymagań niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dóbr wysokocennych w łańcuchu logistycznym. Standardy te są skierowane do centrów logistycznych, firm transportowych, właścicieli parkingów. Zawierają one w swojej treści także zarys specyfikacji i procesu uzyskania certyfikatów TAPA dla dostawców, zarówno jeżeli chodzi o ich procesy administracyjne jak również o procesu biznesowe.
 
Standardy TAPA ciągle ewoluują, by sprostać nowym oczekiwaniom, rozwojowi technologii oraz uwzględnić trendy mających miejsce zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa. Standardy są aktualizowane z częstotliwością raz na trzy lata.
 

TAPA przyznaje jedną z trzech kategorii certyfikatów, co jest uzależnione od wdrożonego przez firmę poziomu zabezpieczeń. Przyznanie certyfikatu danego poziomu ma miejsce w przypadku gdy firma przedstawi jednoznaczne dowody na wdrożenie i stosowanie wskazanych w standardzie TAPA zabezpieczeń w tym zabezpieczeń administracyjnych (proceduralnych) jak również technicznych (zabezpieczenia fizyczne). Celem zabezpieczeń jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa towarów poprzez eliminację lub zapobieganie zagrożeniom, ale również poprzez zapewnienie odpowiedniej reakcji w przypadku wystąpieniu sytuacji niepożądanej – kryzysowej mogącej mieć wpływ na to bezpieczeństwo.

 

Organizacjami zrzeszonymi w TAPA EMEA, a więc posiadającymi taki certyfikat są m.in.: Air France Cargo Security, DHL Logistic, DHL Express, Qatar Airways Cargo, Schenker S.A., Swedish Post, Swiss Post i Skyline Express Intl. GHMB. Z kolei producentami towarów z grupy “podwyższonego ryzyka kradzieży”, którzy korzystają z usług członków TAPA są m.in.: Apple Computer Limited, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard Co., Motorola, Nike, Samsung i Nokia Corp.

Jakie korzyści daje posiadanie certyfikatu TAPA?

Według danych TAPA, każdego roku straty ponoszone w związku z kradzieżą dóbr wysokocennych wynoszą od  do 60 mld dolarów, a w niektórych przypadkach stanowią 30 % wartości transportu i procesów logistycznych.

  • dzięki certyfikacji TAPA straty firm zmniejszają się nawet o 40%!;

  • sam certyfikat jest wyraźnym sygnałem dla klienta, że dana firma jest partnerem spełniającym najwyższe kryteria bezpieczeństwa towarów w trakcie przewozu i magazynowania;

  • jest świadectwem świadczenia usług na najwyższym poziomie i dowodem wiarygodności i dbałości o powierzone mienie;

  • certyfikacja to możliwość konkurencji na międzynarodowym rynku, a także

  • rzetelne informacje o zagrożeniach, niebezpiecznych miejscach i metodach stosowanych przez przestępców, dzięki możliwości dostępu do wspomnianego Systemu Informowania o Zdarzeniach, co pozwala na skuteczniejsze zapobieganie incydentom na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu systemów
TAPA FSR i TAPA TSR

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top

Informujemy, że w celu zapewnienia ciągłości realizowanych projektów jesteśmy w pełnej gotowości aby nieprzerwanie wspierać Państwa świadcząc oferowane przez nas usługi doradcze i szkoleniowe.

 

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz naszych pracowników świadczone przez nas usługi doradcze i szkoleniowe są obecnie realizowane również w formie on-line. Za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy mamy możliwość przeprowadzenia praktycznie każdego działania związanego z wdrażaniem, utrzymywaniem lub doskonaleniem systemów zarządzania.

Informacja o możliwości realizacji

projektów i działań on-line