ISO 17020 – Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych

 

Jednostki inspekcyjne dokonują oceny w imieniu prywatnych klientów, ich organizacji partnerskich lub oficjalnych władz w celu dostarczenia im informacji odnoszących się do zgodności z regulacjami, standardami lub specyfikacjami. W trakcie takiej kontroli mogą brać pod uwagę parametry obejmujące takie kwestie, jak: ilość, jakość, bezpieczeństwo, przydatność do użycia oraz stałe bezpieczeństwo zakładu lub działania systemów.
 

Standard ISO 17020 został opracowany jako przewodnik dla procesu inspekcyjno-kontrolnego, w oparciu o doświadczenia organów kontrolnych i na bazie wytycznych pochodzących z dokumentów ISO 9000 oraz ISO/ IEC 39.
 
Dotyczy jednostek, których praca może obejmować badanie szeregu kwestii, jak m.in.: materiałów, produktów, instalacji, zakładu, procesów, procedur pracy lub usługi, jak również wyznaczanie ich zgodności z wymaganiami, a następnie raportowanie o wynikach tych działań klientom (i jeśli to konieczne – władzom sprawującym nadzór).
 

Norma, chociaż dotyczy jednostek inspekcyjnych, nie obejmuje laboratoriów testujących, jednostek certyfikujących lub deklaracji zgodności dostawcy, gdyż do nich odnoszą się pozostałe Europejskie Normy z serii ISO 17000 (ISO 17025 – laboratoria badawcze, testujące i wzorcujące, ISO 17021 – jednostki certyfikujące).
 

Standard ISO 17020 został stworzony w głównej mierze w celu rozwinięcia współpracy między jednostkami inspekcyjnymi, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz ujednolicenia sposobu przeprowadzania inspekcji kontrolnych.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów jakości
dla jednostek inspekcyjnych w oparciu o ISO 17020

Tekst powstał w oparciu o:
 

  1. ISO 17020:2004 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych (PN-EN ISO/ IEC 17020:2006)
Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl