ISO 17020 – Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych

 

Jednostki inspekcyjne dokonują oceny w imieniu prywatnych klientów, ich organizacji partnerskich lub oficjalnych władz w celu dostarczenia im informacji odnoszących się do zgodności z regulacjami, standardami lub specyfikacjami. W trakcie takiej kontroli mogą brać pod uwagę parametry obejmujące takie kwestie, jak: ilość, jakość, bezpieczeństwo, przydatność do użycia oraz stałe bezpieczeństwo zakładu lub działania systemów.
 

Standard ISO 17020 został opracowany jako przewodnik dla procesu inspekcyjno-kontrolnego, w oparciu o doświadczenia organów kontrolnych i na bazie wytycznych pochodzących z dokumentów ISO 9000 oraz ISO/ IEC 39.
 
Dotyczy jednostek, których praca może obejmować badanie szeregu kwestii, jak m.in.: materiałów, produktów, instalacji, zakładu, procesów, procedur pracy lub usługi, jak również wyznaczanie ich zgodności z wymaganiami, a następnie raportowanie o wynikach tych działań klientom (i jeśli to konieczne – władzom sprawującym nadzór).
 

Norma, chociaż dotyczy jednostek inspekcyjnych, nie obejmuje laboratoriów testujących, jednostek certyfikujących lub deklaracji zgodności dostawcy, gdyż do nich odnoszą się pozostałe Europejskie Normy z serii ISO 17000 (ISO 17025 – laboratoria badawcze, testujące i wzorcujące, ISO 17021 – jednostki certyfikujące).
 

Standard ISO 17020 został stworzony w głównej mierze w celu rozwinięcia współpracy między jednostkami inspekcyjnymi, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz ujednolicenia sposobu przeprowadzania inspekcji kontrolnych.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów jakości
dla jednostek inspekcyjnych w oparciu o ISO 17020

Tekst powstał w oparciu o:
 

  1. ISO 17020:2004 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych (PN-EN ISO/ IEC 17020:2006)
Back to Top