Metody i narzędzia zarządzania

Metody i narzędzia zarządzania – informacje ogólne

podstawowe i zaawansowane
 

Poszczególne metody i narzędzia do zarządzania (proste i zaawansowane) są stosowane na potrzeby realizacji celów jako odpowiedź na konkretne potrzeby. Mogą one mieć zastosowanie jako mechanizmy wspierające skuteczność i efektywność poszczególnych systemów zarządzania lub w zależności od przeznaczeni jako narzędzia niezależne mające zapewnić odpowiednie dane, zobrazować uzyskiwane wyniki, poprawić efektywność i /lub usprawnić dany obszar, proces lub całą organizację.


W zakresie naszych działań znajdują się zarówno podstawowe narzędzia i metody jak również te zaawansowane w tym między innymi:

  • Lean Manufacturing oraz Six Sigma,

  • praktyki 5S,

  • SPC (Statystyczne Sterowanie Procesem – Statistical Process Control),

  • MSA (Analiza Systemu Pomiarowego – Measurement Systems Analysis),

  • FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad – Failure Mode and Effects Analysis) zarówno dla wyrobów oraz procesów,

  • Metoda QFD (Dom Jakości – Metoda Identyfikowania Wartości – Quality Function Deployment),

  • Filozofia KAIZEN (ustawicznego polepszania, poprawiania procesu),

  • System KANBAN (sterowanie produkcją i zapasami),

  • Zarządzanie ryzykiem (ISO 31000, techniki przedstawione w ISO 31010 oraz inne),

  • stosowanie podstawowych narzędzi jakości (diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, rozproszenia/ korelacji, relacji, pokrewieństwa, PDPC itp.).

W ramach realizowanych przez nas usług proponujemy Państwu wsparcie w zakresie:

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą poszczególnych metod i narzędzi do zarządzania


 

Back to Top