Fazy wdrożenia SIX SIGMA

 

Fazy wdrożenia strategii SIX SIGMA oraz definiowanie obowiązków


Proces wdrożenia SIX SIGMA w organizacji dzieli się na 4 fazy:

 1. Identyfikacja – pracownicy poznają zasady definiowane przez SIX SIGMA, narzędzia i metody rozwiązywania problemów. Najwyższe kierownictwo wybiera (benchmarking) obszary projektów doskonalenia jakości. Celem etapu jest zdefiniowane i zidentyfikowanie głównych problemów firmy;

 2. Charakteryzowanie – analiza procesów zachodzących w firmie z udziałem pracowników, pomiar i analiza cech istotnych dla jakości. Celem etapu jest ustalenie obecnych, rzeczywistych wyników działalności firmy;

 3. Optymalizacja – opracowanie systemu usprawniającego, utrzymywanie wydajności na pożądanym poziomie. Celem etapu jest wprowadzenie innowacyjnych zmian;

 4. Instytucjonalizacja – wprowadzenie uzyskanych uprawnień do kultury organizacji. Celem etapu jest utrwalenie zmian.

Podczas wdrażania metodyki SIX SIGMA należy zdefiniować obowiązki wszystkich pracowników. Filozofia wymaga następujących stanowisk:

 • członek najwyższego kierownictwa – odpowiedzialny za inspirację pracowników, podwładnych, zapewnienie środków materialnych i niematerialnych na wdrożenia SIX SIGMA, kierowanie programem;

 • senior champion – odpowiedzialny za nadzór nad procesem wdrażania SIX SIGMA na poziomie strategicznym;

 • deployment champion – odpowiedzialny za opracowanie i wykonanie planu wdrożenia SIX SIGMA;

 • project champion – odpowiedzialny za zdefiniowanie, identyfikację, wykonanie i pełną kontrolę nad wynikami projektów SIX SIGMA;

 • deployment master black belt – odpowiedzialny za realizację celów w obszarze technicznym;

 • project master black belt – odpowiedzialny za przekazywanie wszystkim pracownikom z dolnego szczebla schematu organizacyjnego wiedzy o SIX SIGMA;

 • project black belt – odpowiedzialny za tworzenie zmian i modyfikacji procesów, dzielenie się doświadczeniami;

 • green belt – odpowiedzialny za realizację własnych mniejszych projektów i czynne wspomaganie black belts.

Organizacja powinna również powołać eksperta, który będzie odpowiedzialny za sporządzanie raportów na temat odchyleń korzyści rzeczywistych od zaplanowanych.


Korzyści z wdrożenia w organizacji metodologii SIX SIGMA:

 • Efektywne zarządzania projektami w organizacji,

 • Usprawnienie procesów biznesowych,

 • Wyeliminowanie wad wytwarzanych produktów bądź świadczonych usług poprzez ciągły monitoring oraz eliminację ich z procesu i produktu,

 • Ograniczenie kosztów tzw. „złej jakości”,

 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji na rynku,

 • Zwiększenie poziomu zadowolenia, satysfakcji oraz lojalności klientów,

 • Wzrost zaangażowania pracowników w proces doskonalenia,

 • Wzrost kultury organizacji.


Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą szkoleniową z zakresu metodologii SIX SIGMA


Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania metodologii SIX SIGMA
oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej SIX SIGMA. 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top