ISO 20400 czyli Zrównoważone Zakupy

ISO 20400:2017 – Zrównoważone zakupy

 

Czego dotyczy norma ISO 2040?

Zakupy jako proces są nieodzownym elementem działalności operacyjnej każdego przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość, czy branżę. Zaufanie do dostawców i pewność co do dostarczanych wyrobów i usług przynosi wymierne i etyczne profity – poczynając od szeroko rozumianych warunków pracy, przez poziom ponoszonego ryzyka aż po wpływ na środowisko naturalne i otoczenie społeczne.

 

Norma ISO 20400:2017 jest pierwszą normą międzynarodową odnoszącą się do zrównoważonego dokonywania zakupów. Jako pierwsza podejmuję ten temat mając na uwadze wspomaganie przedsiębiorstw we wdrożeniu zrównoważonej praktyki oraz polityki zakupowej. Głównym celem normy jest wsparcie przedsiębiorstw w wypełnianiu zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju poprzez:

 1. przedstawienie w sposób zrozumiały czym właściwie są zrównoważone zakupy

 2. przedłożenie wpływu na zrównoważony rozwój, poprzez pryzmat istotnych czynników, w różnych kategoriach działalności zakupowej. Wpływ ten jaki czynniki definiuję się z podziałem na obszary: strategia, polityka, organizacja, proces

 3. pokazanie w jaki sposób wdrożyć do organizacji wymagania dotyczące zrównoważonych zakupów.

 

Kto może wdrożyć wymagania ISO 20400?

W każdej organizacji można wdrożyć wymagania ISO 20400:2017. Nie ma wpływu jej lokalizacja, wielkość, status publiczny czy prywatny. Dokumentacje wprowadza się z uwzględnieniem pełnego kontekstu przedsiębiorstwa i charakteryzujących go cech. Wszyscy zaangażowani mający wpływ na decyzje zaopatrzeniowe i procesy zakupowe lub na których takie decyzje i procesy oddziaływają powinni zapoznać się z wytycznymi normy ISO 20400.

 

Jakie wymagania zawiera norma ISO 20400?

Norma składa się z siedmiu rozdziałów oraz trzech załączników i jest swojego rodzaju przewodnikiem do certyfikacji ISO 20400:2017:

 • punkt pierwszy zawiera zakres normy – integralność z ISO 26000:2012

 • punkt drugi zawiera powołania normatywne – stwierdzono brak takich odniesień

 • punkt trzeci zawiera terminy i definicje – 41 definicji

 • punkt czwarty przedstawia zasady oraz podstawowe tematy zrównoważonych zakupów. Znaczną uwagę przykuwa do analizy ryzyka i możliwości, a co za tym idzie do przeciwdziałania negatywnym wpływom za pomocą określenia priorytetów i unikania współudziału

 • punkt piąty obejmuje wytyczne odnoszące się do aspektów zrównoważenia w pełnej integracji z planowaniem strategicznym w ramach realizacji procesu zakupowego. Zabieg ten ma pomagać przy osiąganiu celów przy jednoczesnym utrzymywaniu kluczowych priorytetów i należytego kierunku rozwoju. Wytyczne z punktu piątego są narzędziem w ręku najwyższego kierownictwa wykorzystywanym do definiowania strategii zakupowej i zrównoważonej polityki postępowania

 • punkt szósty charakteryzuje się opisem warunków organizacyjnych oraz technik stosowanych w zarządzaniu niezbędnych do prawidłowego wdrożenie i ciągłego doskonalenie zrównoważonych zamówień. Wdrażając wytyczne tego punktu przedsiębiorstwo zapewnia, że wymagane warunki są spełnione, a zalecane praktyki stosowane aby pomóc osobą odpowiedzialnym za zaopatrzenie w towary i usługi w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju

 • punkt siódmy bezpośrednio dotyczy procesu zakupowego i jest w znacznej części dedykowany osobą odpowiedzialnym za rzeczywistą realizacja zamówień. Powinien jednak leżeć również w obszarze zainteresowań osób piastujących funkcje powiązane, ponieważ punkt siódmy przedstawia sposób zintegrowania aspektów zrównoważonego rozwoju z istniejącymi procesami zdefiniowanymi w danej organizacji.

W części końcowej normy znajdują się trzy załączniki (pierwotnie miała być ich pięć) pełniące role informacyjną:

 1. Załącznik A – Zagadnienia związane ze zrównoważonymi zakupami
  Załącznik poruszający holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do siedmiu fundamentalnych zagadnień i 37 kwestii scharakteryzowanych w normie ISO 26000:2012.

 2. Załącznik B – Przegląd struktury ISO 26000:2012
  Opis ze schematem przedstawiający normę ISO 26000:2012 zawierający wskazówki ułatwiające korzystanie z owej normy.

 3. Załącznik C – Przykłady podejścia do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem
  Załącznik przedstawia dwa przykłady dotyczące: wyrobów elektronicznych oraz produktów żywnościowych.

 

Wytyczne normy ISO 20400:2017 są uzupełnieniem i zarazem rozszerzeniem problematyki zrównoważonego rozwoju o kwestie związane z zamówieniami towarów i usług. Konieczność równoważenia kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w momencie dokonywania zamówień jest sprawą fundamentalną, szczególnie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju poprzez pryzmat odpowiedzialności społecznej danych organizacji/przedsiębiorstw.
Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania wymagań normy ISO 20400 dotyczących Zrównoważonych Zakupów w szczególności wszystkie te organizacje, które przykładają dużą wagę do zagadnień CSR.

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09

Materiały źródłowe:

 • Norma ISO 20400:2017 – Zrównoważone zakupy – Wytyczne

 • Norma ISO 26000:2010 – Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

 • Miesięcznik „Wiadomości PKN normalizacja” nr 7/2017


 

Back to Top