Raport GRI – Global Reporting Initiative

Raport GRI – Global Reporting Initiative


GRI jest niezależną organizacją międzynarodową, która od 1997 roku jest pionierem w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla firm.

 

Wytyczne obejmują dwie części:

 1. Zasady raportowania i wskaźniki – opisuje zasady raportowania, kryteria oraz wskaźniki, z których powinna korzystać Organizacja przygotowując raport zrównoważonego rozwoju. Ta część wyjaśnia kluczowe terminy;

 2. Podręcznik stosowania Wytycznych – jest zbiorem wyjaśnień, które dotyczą stosowania zasad raportowania oraz przygotowania informacji i interpretacji wytycznych. Druga część zawiera spis źródeł, słowniczek oraz dodatkowe komentarze dotyczące raportowania.

Wytyczne zawierają tematy podejścia do zarządzania oraz wyników i wpływu Organizacji na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, mają też odniesienie do dokumentów międzynarodowych.


Zasady raportowania i wskaźniki

Powinny być stosowane przez wszystkie organizacje podczas przygotowywania raportu, ponieważ mają ogromne znaczenie dla przejrzystości dokumentu. Zasady raportowania dzielą się na dwie grupy: zasady definiowania treści raportu oraz zasady definiowania jakości raportu.

Zasady definiowania treści raportu wpływają na wybór treści raportu, mając na uwadze działania, które są podejmowanie przez Organizację, jej oddziaływanie, ważne wymagania i potrzeby jej stron zainteresowanych.

Zasady definiowania jakości raportu obejmują wybory dotyczące jakości informacji i sposobu ich prezentacji w raporcie. Jest to ważna kwestia, ponieważ za pomocą jakości przestawionych informacji strony zainteresowane mają możliwość dokonania słusznej oceny działalności Organizacji oraz umożliwia im to podjęcie odpowiednich działań.

Obie zasady zawierają definicję, objaśnienie oraz listy kontrolne, które umożliwiają przeprowadzenie autodiagnozy.


Podręcznik stosowania Wytycznych

Zbiór zawiera kilka obszarów: zasady raportowania, wskaźniki (profilowe oraz szczegółowe), źródła, słowniczek, uwagi ogólne dotyczące raportowania oraz opracowanie treści wytycznych G4.

Podręcznik dostarcza następujących informacji:

 • w jaki sposób wybrać i przygotować informację zawarte w raporcie, z jakich źródeł korzystać podczas opracowania raportu;

 • w jaki sposób stosować zasady raportowania;

 • w jaki sposób interpretować i stosować zagadnienia zawarte w Zasadach raportowania i wskaźnikach;

 • w jaki sposób określić istotne aspekty i ich granicę.

Informacje i dane prezentowane w raporcie mogą pochodzić z innych wcześniej przygotowanych przez Organizację raportów, które zostały sporządzone dobrowolnie lub w wynikają z obowiązków prawnych. Raport może być przygotowany w formie elektronicznej (opublikowany w witrynie internetowej) lub papierowej. Organizacja może również sporządzić obie formy raportu jednocześnie.

 

Okres objęty raportowaniem powinien zostać zdefiniowany. O częstotliwości raportowania decyduje organizacja. Najczęściej organizacje decydują się na coroczne sporządzanie raportu, ponieważ zostaje to zintegrowane z publikacją innych sprawozdań organizacji np. corocznego sprawozdania finansowego.

W przedmiotowym zakresie oferujemy następujące usługi:

 • wdrażanie systemu odpowiedzialności społecznej na podstawie wskaźników i wytycznych GRI, polegające dostosowaniu obecnie stosowanych polityk i procedur w celu uzyskania oczekiwanych wyników w raporcie GRI

 • oceny zgodności z przepisami prawa do których nawiązują wskaźniki i wytyczne GRI,

 • szkolenia z zakresu raportowania GRI

 • audyty systemów i stosowanych praktyk odpowiedzialności społecznej w celu oceny stopnia spełnienia wytycznych, określenia wskaźników GRI (analiza luk) lub okresowej weryfikacji zgodności (pierwszej, drugiej strony)

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów odpowiedzialności społecznej 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą raportowania GRI


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top