SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit

SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit


SMETA – jest to procedura audytowa, która została opracowana na podstawie standardu etycznego ETI Base Code przez organizację non-profit SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange).

Komunikacja dotycząca audytu SMETA, gdzie partnerzy biznesowi widzą wyniki stopnia spełnienia wymagań odbywa się za pomocą platformy SEDEX.

Członkiem organizacji może zostać każda firma, która wdrożyła zasady społecznej odpowiedzialności do strategii organizacji, bez względu na zakres prowadzonej działalności, wielkość czy lokalizację.


SEDEX dzieli członków na trzy kategorie, w zależności od nadanych uprawnień:

 • A – grupa dedykowana sieciom handlowym, organizacjom rządowym i dobroczynnym oraz tym, którzy chcą umieszczać na platformie audytowej dane dotyczące swoich dostawców,

 • AB – to grupa Organizacji, która chce dzielić się z innymi klientami danymi na temat oceny własnego zakładu oraz danymi na temat wyników audytów etycznych swoich dostawców,

 • B – grupa Organizacji, które mogą umieszczać na platformie raport z audytu przeprowadzonego we własnym zakresie, przeprowadzać własną samoocenę i zamieszczać karty działań korygujących.

Audyt weryfikuje cztery obszary:

 1. Standardy pracy,

 2. Bezpieczeństwo i higienę pracy,

 3. Etykę biznesu,

 4. Dbałość o środowisko.

Audyty na zgodność z wymaganiami procedury SMETA mogą być przeprowadzane tylko przez jednostki, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Według procedury SMETA nie ma czegoś takiego jak certyfikacja. Na platformie organizacji SEDEX mogą być zamieszczane wyniki audytu oraz karty działań korygujących, w formie raportu SMETA. Raport może być widoczny dla kontrahentów, w zależności od przynależności do kategorii członkostwa. Audytowana organizacja aktualizuje na platformie SEDEX działania naprawcze, które zostały podjęte w odpowiedzi na stwierdzone podczas audytu niezgodności. Umożliwia to pozyskanie informacji w jakim stopniu obecni lub potencjalni dostawcy spełniają standardy społeczne, etyczne oraz środowiskowe.

W przedmiotowym zakresie oferujemy następujące usługi:

 

 • wdrażanie systemu odpowiedzialności społecznej – przygotowanie do audytu SMETA, polegające na dostosowaniu funkcjonujących w firmach systemów, procesów oraz stosowanych praktyk do wymagań będących przedmiotem weryfikacji w trakcie audytów SMETA,

 •  

 • ocena przygotowania do audytu SMETA (analiza luk)– audyty określające stopień gotowości do zewnętrznego audytu SMETA

 •  

 • oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dla określonych obszarów odpowiedzialności społecznej,

 •  

 • szkolenia z zakresu wymagań dotyczących odpowiedzialności społecznej oraz procedury audytu SMETA

 •  

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia ustanowionego systemu odpowiedzialności społecznej w celu zapewnienia jego ciągłej zgodności z kryteriami audytu SMETA. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą audytów SMETA


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top