Nasze usługi w zakresie Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności ISO 27701

 

Nasza oferta dotycząca Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności zgodnego z ISO 27701

W ramach naszych usług możemy Państwa pomóc w szerokim spektrum działań i procesów oraz projektów związanych z System Zarządzania Informacjami o Prywatności zgodnym z ISO 27701.

 

Nasza oferta jest kierowana głównie do organizacji, które:

 1. pragną zmniejszyć poziom ryzyka związanego z przetwarzaniem u nich danych osobowych niezależnie od tego czy będzie to realizowane w ramach funkcjonujących u nich Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001), doskonalenia Systemów Ochrony Danych Osobowych zgodnych z Rozporządzeniem RODO i mających zastosowanie przepisów prawa czy też dopiero po raz pierwszy podchodzących do tematu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych

 2.  

 3. pragną zwiększyć poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych jednak nie dysponują czasem lub możliwościami samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia stosownych rozwiązań

 4.  

 5. chcą określić, w sposób niezależny, bezstronny i rzetelny, jaki jest obecnie stopień ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych w odniesieniu do mających zastosowanie wymagań w tym w tym przypadku wymagań normy ISO 27701

 6.  

 7. chcą uzyskać poprzez realizację kompleksowych programów szkoleniowych wiedzę i umiejętności odnoszące się do Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności oraz jego powiązania i możliwości integracji z innymi funkcjonującymi już, lub planowanymi Systemami Zarządzania

 8.  

 9. oczekują kompleksowej, sprawnej i skutecznej realizacji projektu Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności przy optymalnym dla nich zaangażowaniu zasobów własnych.

 10.  

 11. chcą przeprowadzić wszelkiego rodzaju inne projektu lub realizować inne niż powyżej wskazane procesy i działania odnoszące się do Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności zgodnego z wymaganiami normy ISO 27701.

 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP


Back to Top