ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

 

ISO 28000 jest jedną z 18 000 norm ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standardization). Norma odnosi się do zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a jej wymagania koncentrują się na przebiegu czynności związanych z jego kontrolą i mających wpływ na jego bezpieczeństwo.
 

ISO 28000 może być wdrożone w każdym rodzaju przedsiębiorstwa – począwszy od małych firm, skończywszy na międzynarodowych korporacjach. Norma ma zastosowanie w sektorze produkcyjnym i usługowym, magazynowaniu i transporcie na każdym etapie procesu produkcyjnego lub łańcucha dostaw.
 

Standard został ustanowiony z myślą o przedsiębiorstwach związanych z łańcuchem dostaw, które mają zamiar ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić funkcjonujący w nich system zarządzania bezpieczeństwem. Ponadto daje on możliwość zapewnienia zgodności z wymogami polityki zarządzania bezpieczeństwem oraz w razie potrzeby, pozwala wykazać fakt przyczyniania się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha dostaw firmom chcącym podjąć współpracę.
 

Norma ISO 28000 daje jednocześnie organizacjom możliwość uniknięcia każdorazowego potwierdzania zgodności ich działań z wymogami bezpieczeństwa łańcucha dostaw dzięki certyfikatowi nadanemu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Organizacje, które wdrożą system ISO 28000, udowadniają tym samym, iż ich łańcuch dostaw jest bezpieczny i zgodny z międzynarodowymi standardami.

 
 

Zapraszamy do współpracy w ramach projektowania, wdrażania oraz szkoleń
z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000

Tekst powstał w oparciu o:

  1. International Standard Organization, http://www.iso.org


Back to Top