TAPA (The Transported Asset Protection Association)

 

TAPA jest organizacją założoną w 1997r. w odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z przewozem produktów zaawansowanych technologii np. nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Organizacja swoje działania z podziałem na 3 regiony: Europy, Bliskiego Wschodu, Afrykę (TAPA EMEA), Azję /Pacyfik (TAPA APAC) i Amerykę (TAPA Americas). Obecnie zrzesza ponad 700 członków na całym świecie (dane na 1Q 2021r.), a zakres jej działań koncentruje się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz ochronie przewożonych i magazynowanych towarów o wysokiej wartości przed: kradzieżą, uszkodzeniami i aktami terroru.
 
Kluczowymi inicjatywami TAPA, które mają ułatwić zarządzanie ryzykiem są:

 • Trucking Security Requirements (TSR)
 • Facility Security Requirements (FSR)
 • Parking Security Requirements (PSR)
 • Incidents Information Services (IIS).

Incidents Information Services [czyli System Informowania o Zdarzeniach] został stworzony, by ulepszyć dostęp i przepływ informacji o przypadkach kradzieży i napadach na dostawców dóbr high-tech i innych dóbr wartościowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz ich analizę.
 

Standardy bezpieczeństwa ładunku w zakresie magazynowania (TAPA FSR), transportu drogowego (TAPA TSR), bezpiecznych parkingów dla pojazdów (TAPA PSR) to zestawy wymagań niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dóbr wysokocennych w łańcuchu logistycznym. Standardy te są skierowane do centrów logistycznych, firm transportowych, właścicieli parkingów. Zawierają one w swojej treści także zarys specyfikacji i procesu uzyskania certyfikatów TAPA dla dostawców wskazanych usług, zarówno jeżeli chodzi o ich procesy administracyjne jak również o konkretne rozwiązania techniczne i infrastrukturalne, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 
Treści standardów są ogólnie dostępne. Właściciel standardów czyli Stowarzyszenie TAPA prezentuje je na swojej stronie internetowej: https://tapaemea.org/. Wymagania odnoszące się do dostawców poszczególnych grup usług znaleźć można pod niżej przedstawionymi linkami:

 • TAPA TSR – wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego

 • TAPA FSR – wymagania bezpieczeństwa dla obiektów magazynowych /centrów logistycznych

 • TAPA PSR – wymagania bezpieczeństwa dla parkingów

 

Standardy TAPA ciągle ewoluują, by sprostać nowym oczekiwaniom, rozwojowi technologii oraz uwzględnić trendy mających miejsce zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa. Standardy są aktualizowane z częstotliwością raz na trzy lata.

 

TAPA przyznaje jedną z trzech kategorii certyfikatów, co jest uzależnione od wdrożonego przez firmę poziomu zabezpieczeń. Przyznanie certyfikatu danego poziomu ma miejsce w przypadku gdy firma przedstawi jednoznaczne dowody na wdrożenie i stosowanie wskazanych w standardzie TAPA zabezpieczeń w tym zabezpieczeń administracyjnych (proceduralnych) jak również technicznych (zabezpieczenia fizyczne). Celem zabezpieczeń jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa towarów poprzez eliminację lub zapobieganie zagrożeniom, ale również poprzez zapewnienie odpowiedniej reakcji w przypadku wystąpieniu sytuacji niepożądanej – kryzysowej mogącej mieć wpływ na to bezpieczeństwo.

 

Organizacjami zrzeszonymi w TAPA, a więc posiadającymi taki certyfikat są m.in.: Air France Cargo Security, DHL Logistic, DHL Express, Qatar Airways Cargo, Schenker S.A., Swedish Post, Swiss Post i Skyline Express Intl. GHMB. Z kolei producentami towarów z grupy “podwyższonego ryzyka kradzieży”, którzy korzystają z usług członków TAPA są m.in.: Apple Computer Limited, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard Co., Motorola, Nike, Samsung i Nokia Corp.
Stowarzyszenie TAPA stale rozwija swoją działalność oraz swoje struktury. Informacje o możliwości zostania członkiem TAPA, rodzajach członkostwa i wymaganiach dla nowych członków TAPA oraz korzyści z członkostwa można znaleźć na stronie TAPA: www.tapa-global.org/membership.

Jakie korzyści daje posiadanie certyfikatu TAPA?

Według danych TAPA, każdego roku straty ponoszone w związku z kradzieżą dóbr wysokocennych przekraczają 100 mld dolarów, a w niektórych przypadkach stanowią 30 % wartości transportu i procesów logistycznych.

 • dzięki certyfikacji TAPA straty firm zmniejszają się nawet o 40%!;

 • sam certyfikat jest wyraźnym sygnałem dla klienta, że dana firma jest partnerem spełniającym najwyższe kryteria bezpieczeństwa towarów w trakcie przewozu i magazynowania;

 • jest świadectwem świadczenia usług na najwyższym poziomie i dowodem wiarygodności i dbałości o powierzone mienie;

 • certyfikacja to możliwość konkurencji na międzynarodowym rynku, a także

 • rzetelne informacje o zagrożeniach, niebezpiecznych miejscach i metodach stosowanych przez przestępców, dzięki możliwości dostępu do wspomnianego Systemu Informowania o Zdarzeniach, co pozwala na skuteczniejsze zapobieganie incydentom na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu systemów
TAPA FSR, TAPA TSR oraz TAPA PSR

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe


 

Back to Top