Charakterystyka BRC for Consumer Products

 

Standard BRC CP jest jednym z najpopularniejszych i najszerzej stosowanych standardów dla dostawców współpracujących z sieciami handlowymi zarówno przy produkcji wyrobów nieżywnościowych sprzedawanych pod własną marką producenta, jak i pod marką sieci. Certyfikować na zgodność ze standardem BRC CP można więc produkcję wszelkiego rodzaju produktów non-food, jak np. ubrania, zabawki, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego itp. Wyroby te klasyfikowane są również przez standard BRC CP na grupy, dla których stosuje się osobne wymagania w zależności od ich wpływu na bezpieczeństwo potencjalnego użytkownika oraz odnoszące się do nich przepisy prawne i normy zharmonizowane.
 

Standard BRC CP obejmuje dwa odrębne sektory wymagań mające zastosowanie dla różnych kategorii wyrobu:

 1. General Merchandise – dla np. wyrobów papierniczych, mebli, wyrobów z drewna i skóry, sprzętu AGD,
 2. Personal Care and Household – dla np. środków higienicznych i czystości, kosmetyków, wyrobów przeznaczonych do pakowania żywności.

Wymagania każdego z sektorów podzielono dodatkowo na dwa poziomy zaawansowania:

 1. foundation (poziom podstawowy),
 2. higher (poziom podwyższony).

Poziom podstawowy zawiera fundamentalne wymagania dla systemu zarządzania oraz narzędzi jakościowych, jakie powinny funkcjonować w zakładzie produkcyjnym, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność wyrobu. Poziom ten umożliwia otrzymanie certyfikatu BRC producentom, którzy nie mieli wcześniejszego doświadczenia w wdrażaniu i stosowaniu narzędzi systemu zarządzania jakością.

 

Standardy BRC pierwotnie powstały w odpowiedzi na potrzeby członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Handlu (BRC) oczekujących wprowadzenia wymagań, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo produkcji, przechowywania, dystrybucji i pakowania wyrobów. Z czasem standard zyskiwał coraz większą popularność na świecie dzięki swojemu praktycznemu zastosowaniu – oprócz zapewnienia sprzedawców co do kompetencji i przestrzegania wysokich standardów przez ich dostawców, ograniczał konieczność przeprowadzania przez nich własnych czasochłonnych i kosztownych auditów. Zgodność ze standardem BRC weryfikowana i certyfikowana jest bowiem przez niezależną jednostkę certyfikującą, a następnie potwierdzona wpisem do bazy BRC.
 

Pieczę nad zawartością techniczną i funkcjonowaniem standardów BRC sprawuje Brytyjska Organizacja Handlu, która również wydaje pozwolenia na audytowanie przez jednostki certyfikujące systemu BRC.
 

W 2016 r. ukazała się nowa, czwarta wersja standardu.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia standardu BRC CP:

 • standard BRC CP upraszcza standaryzację jakości i bezpieczeństwa dla dostawców wyrobów nieżywnościowych;

 • zmniejsza ryzyko wystąpienia niezgodności produkowanego wyrobu;

 • zapewnia zgodność produkcji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, w tym z unijną Dyrektywą 2001/95/WE dotyczącą bezpieczeństwa produktów oraz wymaganiami GMP;

 • pomaga chronić bezpieczeństwo konsumenta;

 • certyfikat BRC CP jest ważnym kryterium oceny dostawców przez sieci handlowe, przez co zwiększa ich przewagę konkurencyjną na rynku;

 • certyfikat BRC CP zwiększa zaufanie do posiadającego go dostawcy;

 • certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą redukuje ponadto do minimum audyty dostawców.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09
 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania, doradztwa, przygotowania do certyfikacji oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej systemów zarządzania BRC


 

Back to Top