Charakterystyka BRC CP

 

Standard BRC CP jest jednym z najpopularniejszych i najszerzej stosowanych standardów dla dostawców współpracujących z sieciami handlowymi zarówno przy produkcji wyrobów nieżywnościowych sprzedawanych pod własną marką producenta, jak i pod marką sieci. Certyfikować na zgodność ze standardem BRC CP można więc produkcję wszelkiego rodzaju produktów non-food, jak np. ubrania, zabawki, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego itp. Wyroby te klasyfikowane są również przez standard BRC CP na grupy, dla których stosuje się osobne wymagania w zależności od ich wpływu na bezpieczeństwo potencjalnego użytkownika oraz odnoszące się do nich przepisy prawne i normy zharmonizowane.
 

Standardy BRC pierwotnie powstały w odpowiedzi na potrzeby członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Handlu (BRC) oczekujących wprowadzenia wymagań, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo produkcji, przechowywania, dystrybucji i pakowania wyrobów. Z czasem standard zyskiwał coraz większą popularność na świecie dzięki swojemu praktycznemu zastosowaniu – oprócz zapewnienia sprzedawców co do kompetencji i przestrzegania wysokich standardów przez ich dostawców, ograniczał konieczność przeprowadzania przez nich własnych czasochłonnych i kosztownych auditów. Zgodność ze standardem BRC weryfikowana i certyfikowana jest bowiem przez niezależną jednostkę certyfikującą, a następnie potwierdzona wpisem do bazy BRC.
 

Pieczę nad zawartością techniczną i funkcjonowaniem standardów BRC sprawuje Brytyjska Organizacja Handlu, która również wydaje pozwolenia na audytowanie przez jednostki certyfikujące systemu BRC.
 
 

Korzyści wynikające z wdrożenia standardu BRC CP:

  • standard BRC CP upraszcza standaryzację jakości i bezpieczeństwa dla dostawców wyrobów nieżywnościowych;

  • zmniejsza ryzyko wystąpienia niezgodności produkowanego wyrobu;

  • zapewnia zgodność produkcji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, w tym z unijną Dyrektywą 2001/95/WE dotyczącą bezpieczeństwa produktów oraz wymaganiami GMP;

  • pomaga chronić bezpieczeństwo konsumenta;

  • certyfikat BRC CP jest ważnym kryterium oceny dostawców przez sieci handlowe, przez co zwiększa ich przewagę konkurencyjną na rynku;

  • certyfikat BRC CP zwiększa zaufanie do posiadającego go dostawcy;

  • certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą redukuje ponadto do minimum audyty dostawców.

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09
 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania, doradztwa, przygotowania do certyfikacji oraz skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej systemów zarządzania BRC


 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl